Dataset

Geregistreerde werkloosheid; Januari 1952 - April 2010/Juni 2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de historie van de geregistreerde werkloosheid. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Tot en met 1988 betreft het maandcijfers; vanaf 1989 driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1952

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 1 december 2010: In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001 zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Voor de tabellen over de geregistreerde werkloosheid betekent deze nieuwe methode dat het niet meer mogelijk is om maandcijfers op basis van driemaandsgemiddelden te publiceren zoals voorheen gebruikelijk was. Tabellen, zoals deze tabel, die nog driemaandsgemiddelden over de geregistreerde werkloosheid bevatten, zijn daarom stopgezet en worden voortgezet in nieuwe tabellen waarin vanaf publicatiejaar 2001 kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37948

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37948

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers en driemaandsgemiddelden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37948

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers en driemaandsgemiddelden