Dataset

Werkloosheid; (her)instromers naar persoonskenmerken, 2005-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat in de verslagperiode (opnieuw) is ingestroomd in een uitkeringssituatie op grond van de werkloosheidswet (WW), uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken van de (her)instromer.

Gegevens beschikbaar van 2005 t/m 2007.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013 De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81374ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81374ned

(Her)instromers in de werkloosheid Geslacht, leeftijd, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81374ned

(Her)instromers in de werkloosheid Geslacht, leeftijd, herkomst