Dataset

Werkloosheid; (her)instromers naar persoonskenmerken, 2005-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 19/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat in de verslagperiode (opnieuw) is ingestroomd in een uitkeringssituatie op grond van de werkloosheidswet (WW), uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken van de (her)instromer.

Gegevens beschikbaar van 2005 t/m 2007.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013 De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81374ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81374ned

(Her)instromers in de werkloosheid Geslacht, leeftijd, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81374ned

(Her)instromers in de werkloosheid Geslacht, leeftijd, herkomst