Dataset

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de instroom vanuit werk in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per leerweg en niveau. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, mbo sector en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2018/'19.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met studiejaar 2021/’22 zijn definitief, de cijfers over studiejaar 2022/’23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2024: Geen, deze tabel is nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal 2024 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/’24 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85574NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85574NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, sectorkamer, bedrijfstak 1 jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85574NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, sectorkamer, bedrijfstak 1 jaar eerder