Dataset

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat cijfers over de instroom vanuit werk in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per leerweg en niveau. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, mbo sector en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021: De definitieve cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2022 komen de cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83197NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83197NED

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83197NED

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder