Dataset

Prijsindexcijfers landbouw 1995=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat prijsindexcijfers van de landbouw. Er is indeling in afzet enerzijds en verbruik+investeringen anderzijds. Deze twee hoofdgroepen zijn weer verder uitgesplitst in groepen en subgroepen. Er zijn maandelijkse cijfers vanaf 1995-2003.

Bron

Landbouw-Economisch Instituut (LEI)

Meer informatie Of (in het bijzonder over absolute prijzen in de landbouwsector): LEI BV Burgemeester Patijnlaan 19 Postbus 29703 2502 LS Den Haag Tel: 070-3358330 Fax: 070-3615624 www.lei.wageningen-ur.nl

Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37569

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37569

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37569

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.