Dataset

Prijsindexcijfers woninginboedels vanaf januari 1991

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze indexcijfers zijn gebaseerd op door het CBS berekende indexcijfers van detailhandelsprijzen met verwerking van gegevens inzake de gemiddelde samenstelling van inboedels, welke verkregen zijn uit onderzoek dat is ingesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1991 Frequentie: stopgezet per 1 januari 1998. Vervangen door de reeks woninginboedels (1995=100).

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=3529308E

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/3529308E

Deze indexcijfers zijn gebaseerd op door het CBS berekende indexcijfers van detailhandelsprijzen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/3529308E

Deze indexcijfers zijn gebaseerd op door het CBS berekende indexcijfers van detailhandelsprijzen