Dataset

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/landbouw-en-aquacultuur/schelpdierpercelen/atom/index.xml

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/landbouw-en-aquacultuur/schelpdierpercelen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/landbouw-en-aquacultuur/schelpdierpercelen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Schelpdierpercelen (INSPIRE geharmoniseerd) WFS