Dataset

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/09/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan de hoeveelheden van de in Nederlandse havens door Nederlandse en andere EU-schepen aangevoerde vis (EU=Europese Unie). In de tabel worden alleen de belangrijkste soorten vis uitgesplitst naar verse vis en diepvriesvis gepresenteerd. Verse vis wordt vooral aangevoerd naar de visafslagen. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie. Naast vis uit aanlandingen bevat de tabel ook hoeveelheden geproduceerde mosselen en oesters van kweekpercelen en hoeveelheden geproduceerde kweekvis.

NB. De Europese Unie (EU) regelt de zee- en kustvisserij met een quotumsysteem. De cijfers over de aanvoer in deze tabel zijn echter niet vergelijkbaar met de door de EU voor Nederland vastgestelde vangstquota, omdat ook andere EU-schepen vis in Nederland aanvoeren en omdat de quota onderling geruild kunnen worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers: De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 april 2024: De voorlopige maandcijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers worden onregelmatig aangeleverd. De nieuwe cijfers worden geplaatst zodra zij beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83622NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83622NED

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83622NED

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren