Dataset

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/09/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de prijzen van de belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren. De verse vis kan zowel door Nederlandse als buitenlandse vissers worden aangevoerd. Het betreft uitsluitend de verse vis, niet de vis die na de vangst al op de vissersschepen wordt diepgevroren. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie. De prijzen worden uitgedrukt in euro per 1 000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers: De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 april 2024: De voorlopige maandcijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers worden onregelmatig aangeleverd. De nieuwe cijfers worden geplaatst zodra zij beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83621NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83621NED

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83621NED

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren