Dataset

Kaderrichtlijn Water - Register Beschermd Gebied - Schelpdierwater (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaderrichtlijn Water schelpdierwateren 2008 en in 2020 bevestigde omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/4783ea4f-6b8c-4600-8af0-516f3556cfe9/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

schelpdierwateren

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:schelpdierwateren

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads