Dataset

Schelpdierpercelen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 08/18/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/schelpdierenpercelen/wms?LAYERS=schelpdierenpercelen&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=30000,383000,81000,427000&WIDTH=792&HEIGHT=704
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Schelpdierenpercelen WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/schelpdierpercelen/wms/v2_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Schelpdierenpercelen WMS

schelpdierenpercelen:schelpdierenpercelen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/schelpdierpercelen/wfs/v2_0?request=GetCapabilities&service=WFS

schelpdierenpercelen