Dataset

Gezondheidskaart GES Geur veehouderij obv hinderpercentages 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat gegevens over de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen.en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. De gemiddelde geurconcentratie is getoond op gridcellen van 100 bij 100 meter. De GES scores zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd worden in een hinder-enquête aangegeven dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder.

De indeling is als volgt: 
• GES 0 (Zeer goed)		0%
• GES 1 (Goed)			0 – 5%
• GES 3a (Goed tot vrij matig)		05 – 12%
• GES 3b (Vrij matig tot matig)		12 – 20%
• GES 4 (Matig)		20 – 25%
• GES 6 (Onvoldoende)		25 – 39%
• GES 7 (Ruim onvoldoende)	>=39% 
Voor het gebieden met een woonfunctie is de provinciale norm dat boven de 12% men geurbelast  is en in gebieden met een landelijk karakter geldt dit vanaf 20%. Dit zijn provinciale normen daarnaast, gelden voor sommige gemeenten ook andere geurnormen.

Landing page: https://atlas.brabant.nl/documenten/milieu/gezondheid/Handboek_GES_2012.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://atlas.brabant.nl/metadata/services/thumbnails/GES_geur_veehouderij.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

pgr_m01_milieu:Gezondheidskaart_Geur_veehouderij_obv_hinderpercentages_2013

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_m01_milieu/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Gezondheidskaart_Geur_veehouderij_obv_hinderpercentages_2013

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_m01_milieu/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Downloads