Dataset

Gezondheidskaart GES Geur veehouderij obv hinderpercentages 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Bijgewerkt 26/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
 • Description
 • Webservice (2)
 • Download (4)
 • Relations
 • Metadata

Description

Dit bestand bevat gegevens over de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen.en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. De gemiddelde geurconcentratie is getoond op gridcellen van 100 bij 100 meter. De GES scores zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd worden in een hinder-enquête aangegeven dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder.

  De indeling is als volgt: 

  • GES 0 (Zeer goed)		0%

  • GES 1 (Goed)			0 – 5%

  • GES 3a (Goed tot vrij matig)		05 – 12%

  • GES 3b (Vrij matig tot matig)		12 – 20%

  • GES 4 (Matig)		20 – 25%

  • GES 6 (Onvoldoende)		25 – 39%

  • GES 7 (Ruim onvoldoende)	>=39% 

  Voor het gebieden met een woonfunctie is de provinciale norm dat boven de 12% men geurbelast is en in gebieden met een landelijk karakter geldt dit vanaf 20%. Dit zijn provinciale normen daarnaast, gelden voor sommige gemeenten ook andere geurnormen.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Webservice

pgr_m01_milieu:Gezondheidskaart_Geur_veehouderij_obv_hinderpercentages_2013

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_m01_milieu/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Gezondheidskaart_Geur_veehouderij_obv_hinderpercentages_2013

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_m01_milieu/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Download

gml

Download ZIP Geen open licentie

download

geojson

Download ZIP Geen open licentie

download

shapes

Download ZIP Geen open licentie

download

geopackage

Download ZIP Geen open licentie

download