Dataset

Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De in deze tabel opgenomen gegevens gaan over de zee- en kustvisserij, schelpdierkwekerij en viskwekerij. De tabel geeft informatie over de Nederlandse visserijvloot, de aanvoer van vis bij de Nederlandse visafslagen, de productie en cultuuroppervlakte van schelpdieren, de palingkweek in Nederland en het totaal van visvangst en viskweek in de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief. De gegevens over 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 februari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7203vloo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7203vloo

De vissersvloot, aanvoer (visafslagen, schelpdieren en palingkweek) en aquacultures.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7203vloo

De vissersvloot, aanvoer (visafslagen, schelpdieren en palingkweek) en aquacultures.