Dataset

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de in Nederland geregistreerde civiele luchtvloot naar type luchtvaartuig op peildatum 31 december van elk jaar. De jaarreeksen starten met informatie over de luchtvloot vanaf 1961.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1961

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 februari 2024: Toegevoegd zijn de cijfers per 31 december 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen telkens in januari na afloop van het betreffende verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37721hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37721hvv

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37721hvv

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.