Dataset

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder). De samenstelling van het huishouden bevat enerzijds het aantal ouders en anderzijds het aantal broers en zussen in het gezin waar het kind is ingeschreven. De gegevens in de tabel worden verder uitgesplitst naar de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind en herkomstland van het kind.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 september 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 februari 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van 'Lev geboren kind; huishoudenssamenstelling migratieachtergr; 2010-2021'. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • Het tabblad ‘Migratieachtergrond kind’ is vervangen door ‘Herkomstland kind’;
  • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data van 2021 en 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 2010 tot en met 2020 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. Cijfers over 2023 worden in het vierde kwartaal van 2024 aan deze publicatie toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85391NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85391NED

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85391NED

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind