Dataset

Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen (aantallen en per duizend vrouwen), de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de moeder en herkomstland van de moeder. Cijfers over de levend geboren kinderen per duizend vrouwen en het gemiddeld kindertal per vrouw bij de geboorte van haar kind zijn zowel gestandaardiseerd als niet gestandaardiseerd getoond.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2024: Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 5 december 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder;2010-2022. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • De onderwerpen zijn uitgebreid met 'Levend geboren kinderen, relatief, gestandaardiseerd' en 'Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte, gestandaardiseerd';
  • Het tabblad ‘Migratieachtergrond moeder’ is vervangen door ‘Herkomstland moeder’;
  • Het tabblad 'Generatie moeder' is vervangen door 'Geboorteland moeder';
  • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het 3e kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 aan deze publicatie toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85730NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85730NED

Levend geboren kinderen, rel, gemiddelde lft moeder, gemiddeld kindertal Herkomstland, geboorteland moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85730NED

Levend geboren kinderen, rel, gemiddelde lft moeder, gemiddeld kindertal Herkomstland, geboorteland moeder