Dataset

Bevolking; geslacht, herkomstland, geboorteland, PC4, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode op 1 januari. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, geboorteland en herkomstland.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 maart 2024: Deze tabel is uitgebreid met de selectie 'Geboorteland'. Doordat de cijfers opnieuw zijn afgeleid en afgerond kunnen er kleine verschillen zijn ontstaan.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data van 2022 en 2023 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers van 1 januari 2024 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85640NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85640NED

Bevolking 1 januari Herkomstland, geslacht, viercijferige postcode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85640NED

Bevolking 1 januari Herkomstland, geslacht, viercijferige postcode