Dataset

Particuliere huishoudens; samenstelling en herkomstland, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het huishouden, geboorteland van de referentiepersoon en geboorteland van de partner, indien aanwezig in het huishouden.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 november 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. Voorgaande perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers per 1 januari 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85530NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85530NED

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85530NED

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners