Dataset

Overledenen; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over overleden personen onder de bevolking van Nederland met als belangrijkste kenmerken herkomstland en geboorteland. Daarnaast zijn de cijfers verder uit te splitsen naar geslacht en leeftijd.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024: Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data vanaf 2021 beschikbaar in de tabel. De perioden 1995 tot en met 2020 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het 2e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 toegevoegd aan de tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85449NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85449NED

overledenen, geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) herkomstland, geboorteland (ouders)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85449NED

overledenen, geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) herkomstland, geboorteland (ouders)