Dataset

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2022.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 en die van 1 januari 2023 zijn definitief. De overige cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 mei 2024: De voorlopige cijfers van 1 mei 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 4 januari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2023. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
  • Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’;
  • Het tabblad ‘Geboorteland ouders’ is toegevoegd;
  • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk. In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85721NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85721NED

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85721NED

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders