Dataset

Particuliere huishoudens; samenstelling en herkomstland, 1 januari

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het huishouden, geboorteland van de referentiepersoon en geboorteland van de partner, indien aanwezig in het huishouden.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2024: Definitieve cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. Voorgaande perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het vierde kwartaal van 2025 worden de cijfers per 1 januari 2025 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85530NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85530NED

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85530NED

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners