Dataset

Geboorte eerste kind naar leeftijd, geboorte- en herkomstland van moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de leeftijd waarop moeders hun eerste kind krijgen. Hierbij worden het aantal levendgeborenen naar de leeftijd van de moeder (per vijfjaars leeftijdsgroepen) gepresenteerd. Tevens wordt er gekeken naar het geboorte- en herkomstland van de moeder.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een opvolger van de tabel: Geboorte eerste kind naar leeftijd en geboorteland van de moeder. De oude-migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe indeling van geboorte- en herkomstland (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden in november 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20351NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20351NED

Levendgeboren eerste kinderen Geboorteland; Herkomstland; Leeftijd; Periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20351NED

Levendgeboren eerste kinderen Geboorteland; Herkomstland; Leeftijd; Periode