Dataset

Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland en regio.

Cijfers naar specifieke herkomstlanden worden gepubliceerd als er op enig moment 20 duizend of meer personen met dit herkomstland in Nederland wonen.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2024: De definitieve cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 6 januari 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van 'Bevolking; migratieachtergrond, generatie, lft, regio, 1 jan; 2010-2022'. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
  • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
  • Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’;
  • De vijfjaarsleeftijdsgroepen lopen nu door tot en met ‘100 jaar of ouder’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 2010 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd. In het 3e kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85458NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85458NED

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85458NED

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, regio