Dataset

Balanssamenstelling Institutionele beleggers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Officiële naam van de statistiek "Balanssamenstelling Institutionele Beleggers"; met ingang van 2006 voortgezet in DRA-statistiek van DNB. Deze statistiek geeft een overzicht van de omvang en samenstelling van de belangrijkste balansposten van de volgende groepen instellingen:

  • verzekeringsmaatschappijen
  • pensioenfondsen
  • sociale fondsen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999 Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Verzekeraars, pensioenfondsen 3; balans".

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70758ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70758ned

Balansactiva (obligaties, aandelen, niet - geconsolideerde deelneming, kredieten, hypotheken, enz.) en balanspassiva (kredieten, obligaties, .

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70758ned

Balansactiva (obligaties, aandelen, niet - geconsolideerde deelneming, kredieten, hypotheken, enz.) en balanspassiva (kredieten, obligaties, .