Dataset

Agrarische Veenontginningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart 'Agrarische veenontginningen' biedt een overzicht van kenmerkende agrarische veenontginningsgebieden in Nederland, primair gedefinieerd aan de hand van de in het huidige agrarisch landschap nog aanwezige zichtbare kenmerken van de historische verkavelingsstructuur.

Landing page: https://handreikingerfgoedenruimte.nl/de-waarde-van-veenweide

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/449f50e3-409d-420f-afb9-7d96202200a0/attachments/veenontginningen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

rest_agrarische_verkaveling

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/veenontginningen/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

veennederzettingen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/veenontginningen/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

rest_agrarische_verkaveling

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/veenontginningen/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

veennederzettingen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/veenontginningen/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint