Dataset

Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (uitgebreid), berekend door het CBS met 1995 als basisjaar, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De index is een belangrijke maatstaf voor inflatie en wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemers- organisaties en de overheid. De index wordt ondermeer gebruikt voor loonaanpassingen, bijstellingen van belastingtabellen en indexering van huren, lijfrenten, etc.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 Frequentie: stopgezet per 1 januari 2003. Vervangen door de reeks alle huishoudens (2000=100).

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7196

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7196

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 1995=100).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7196

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 1995=100).