Monitor

Dataset eigenaren

Dataset eigenaren in grafiek: 11
Overige dataset eigenaren (174)
Naam Aantallen
Naam Gemeente Amsterdam Aantallen 241
Naam Gelderland Aantallen 209
Naam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aantallen 167
Naam Utrecht Aantallen 167
Naam Nijmegen Aantallen 159
Naam Fryslan Aantallen 153
Naam Noord-Holland Aantallen 148
Naam Gemeente 's-Gravenhage Aantallen 145
Naam Dienst Uitvoering Onderwijs Aantallen 130
Naam Eindhoven Aantallen 122
Naam De Nederlandsche Bank Aantallen 120
Naam Waterschap Hunze en Aa's Aantallen 118
Naam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aantallen 100
Naam Dienst voor het kadaster en de openbare registers Aantallen 94
Naam Inspectie Leefomgeving en Transport Aantallen 93
Naam RDW (Dienst Wegverkeer) Aantallen 84
Naam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Aantallen 83
Naam Assen Aantallen 74
Naam Wageningen UR Aantallen 64
Naam Breda Aantallen 62
Naam Groningen Aantallen 58
Naam Ministerie van Financiën Aantallen 58
Naam Ministerie van Buitenlandse Zaken Aantallen 57
Naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Aantallen 57
Naam Belastingdienst Aantallen 50
Naam Stichtse Vecht Aantallen 48
Naam Waterschap Drents Overijsselse Delta Aantallen 48
Naam Koggenland Aantallen 41
Naam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aantallen 40
Naam BIJ12 Aantallen 39
Naam Planbureau voor de Leefomgeving Aantallen 39
Naam Waterschap Aa en Maas Aantallen 36
Naam Arnhem Aantallen 33
Naam Kiesraad Aantallen 30
Naam KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) Aantallen 28
Naam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Aantallen 26
Naam Ministerie van Justitie en Veiligheid Aantallen 26
Naam Flevoland Aantallen 24
Naam Hollands Kroon Aantallen 23
Naam Nationaal Archief Aantallen 21
Naam Interprovinciaal Overleg Aantallen 20
Naam Gemeente Zwartewaterland Aantallen 20
Naam BAR-organisatie Aantallen 17
Naam Ede Aantallen 16
Naam Ministerie van Algemene Zaken Aantallen 16
Naam Open State Foundation Aantallen 15
Naam Delft Aantallen 15
Naam Ministerie van Defensie Aantallen 15
Naam Prorail Aantallen 13
Naam Limburg Aantallen 13
Naam Politie Aantallen 13
Naam Gemeente Zoetermeer Aantallen 13
Naam Dronten Aantallen 12
Naam Enschede Aantallen 12
Naam Heemstede Aantallen 11
Naam Inspectie van het Onderwijs Aantallen 10
Naam Meppel Aantallen 10
Naam Europese Commissie Aantallen 9
Naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aantallen 9
Naam Het Waterschapshuis Aantallen 9
Naam Deltares Aantallen 8
Naam Oss Aantallen 8
Naam Inspectie voor de Gezondheidszorg Aantallen 7
Naam Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aantallen 7
Naam Sudwest-Fryslan Aantallen 7
Naam Centraal Justitieel Incassobureau Aantallen 6
Naam Ministerie van Economische Zaken Aantallen 6
Naam Waterschap Rivierenland Aantallen 6
Naam Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Aantallen 6
Naam Nationaal Dataportaal Wegverkeer Aantallen 6
Naam Liander Aantallen 6
Naam Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) Aantallen 6
Naam Alterra Aantallen 5
Naam Stichting Wandelnet Aantallen 5
Naam Haarlem Aantallen 5
Naam Kamer van Koophandel Aantallen 5
Naam Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Aantallen 5
Naam Veiligheidsregio IJsselland Aantallen 5
Naam Informatiehuis Water Aantallen 5
Naam Westfries Archief Aantallen 5
Naam Centre for Estuarine and Marine Ecology (NIOO-CEME) Aantallen 4
Naam Agentschap Telecom Aantallen 4
Naam Autoriteit Consument en Markt Aantallen 4
Naam Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aantallen 4
Naam Gooise Meren Aantallen 4
Naam Hoorn Aantallen 4
Naam Koninklijke Bibliotheek Aantallen 4
Naam Logius Aantallen 4
Naam Raad voor rechtsbijstand Aantallen 4
Naam Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Aantallen 4
Naam Enexis Aantallen 3
Naam Stichting Landelijk Fietsplatform Aantallen 3
Naam Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Aantallen 3
Naam Centraal Planbureau Aantallen 3
Naam Rotterdam Aantallen 3
Naam Vlaardingen Aantallen 3
Naam Instituut Fysieke Veiligheid Aantallen 3
Naam Zorginstituut Nederland Aantallen 3
Naam Regionaal Archief Alkmaar Aantallen 3
Naam Stadsarchief Rotterdam Aantallen 3
Naam Stichting IPSE Studies Aantallen 2
Naam Nieuwland Aantallen 2
Naam Sportvisserij Nederland Aantallen 2
Naam Gemeente Alkmaar Aantallen 2
Naam GGD Flevoland Aantallen 2
Naam Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aantallen 2
Naam P-Direkt Aantallen 2
Naam Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) Aantallen 2
Naam Schagen Aantallen 2
Naam Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Aantallen 2
Naam Velsen Aantallen 2
Naam Nederlandse Zorgautoriteit Aantallen 2
Naam Rijksvastgoedbedrijf Aantallen 2
Naam Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Aantallen 2
Naam Erfgoed Leiden en Omstreken Aantallen 2
Naam Stichting RIONED Aantallen 2
Naam Middelburg Aantallen 1
Naam Nederlandse Emissieautoriteit Aantallen 1
Naam Nieuwegein Aantallen 1
Naam Noord-Beveland Aantallen 1
Naam Reimerswaal Aantallen 1
Naam Rijksvoorlichtingsdienst Aantallen 1
Naam Sluis Aantallen 1
Naam Sociale Verzekeringsbank Aantallen 1
Naam Soest Aantallen 1
Naam Terneuzen Aantallen 1
Naam Tholen Aantallen 1
Naam Tilburg Aantallen 1
Naam Tweede Kamer der Staten-Generaal Aantallen 1
Naam Veere Aantallen 1
Naam Voorschoten Aantallen 1
Naam Waddinxveen Aantallen 1
Naam Wageningen Aantallen 1
Naam Waterschap Brabantse Delta Aantallen 1
Naam Waterschap Scheldestromen Aantallen 1
Naam Werkmaatschappij Aantallen 1
Naam Gemeente Zaanstad Aantallen 1
Naam Gemeente Zwolle Aantallen 1
Naam Omgevingsdienst Midden-Holland Aantallen 1
Naam Publieke Dienstverlening op de Kaart Aantallen 1
Naam Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Aantallen 1
Naam Rijksmuseum Aantallen 1
Naam Stichting Mijnaansluiting.nl Aantallen 1
Naam Raad voor de Rechtspraak Aantallen 1
Naam Tenderned Aantallen 1
Naam Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) Aantallen 1
Naam 3TU Datacentrum Aantallen 1
Naam Brabants Historisch Informatie Centrum Aantallen 1
Naam Europese Centrale Bank Aantallen 1
Naam Coteq Aantallen 1
Naam Enduris Aantallen 1
Naam Eye Filmmuseum Aantallen 1
Naam Fugro Geoservices B.V. Aantallen 1
Naam Gelders Archief Aantallen 1
Naam Over Morgen B.V. Aantallen 1
Naam RENDO Netwerken Aantallen 1
Naam Stedin Aantallen 1
Naam Westland infra Aantallen 1
Naam Zonatlas NL B.V Aantallen 1
Naam Gemeente Amersfoort Aantallen 1
Naam Gemeente Amstelveen Aantallen 1
Naam Borsele Aantallen 1
Naam College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Aantallen 1
Naam Delfzijl Aantallen 1
Naam Erfgoedinspectie Aantallen 1
Naam Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Aantallen 1
Naam Hoogheemraadschap van Delfland Aantallen 1
Naam Hulst Aantallen 1
Naam Huurcommissies (Cluster) Aantallen 1
Naam Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening Aantallen 1
Naam Kapelle Aantallen 1
Naam Leiden Aantallen 1
Naam Lingewaard Aantallen 1
Naam Medemblik Aantallen 1

Status van de datasets

Status Aantallen
Status Beschikbaar Aantallen 16791
Status Gepland Aantallen 1
Status In onderzoek Aantallen 93
Status Niet beschikbaar Aantallen 95

Kwaliteit van de datasets

Kwaliteit Aantal datasets
Kwaliteit Alle databronnen werken Aantal datasets 1556
Kwaliteit Sommige databronnen werken Aantal datasets 49
Kwaliteit Geen databronnen werken Aantal datasets 150