Monitor

Dataset eigenaren

Dataset eigenaren in grafiek: 11
Overige dataset eigenaren (164)
Naam Aantallen
Naam Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Aantallen 277
Naam Provincie Groningen Aantallen 266
Naam Overijssel Aantallen 252
Naam Gelderland Aantallen 244
Naam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aantallen 221
Naam Noord-Holland Aantallen 184
Naam Nijmegen Aantallen 129
Naam De Nederlandsche Bank Aantallen 119
Naam Fryslan Aantallen 117
Naam Dienst Uitvoering Onderwijs Aantallen 102
Naam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aantallen 99
Naam Waterschap Hunze en Aa's Aantallen 95
Naam Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Aantallen 95
Naam RDW (Dienst Wegverkeer) Aantallen 78
Naam Ministerie van Buitenlandse Zaken Aantallen 67
Naam Breda Aantallen 63
Naam Ministerie van Financien Aantallen 53
Naam Assen Aantallen 51
Naam Belastingdienst Aantallen 49
Naam Dienst voor het kadaster en de openbare registers Aantallen 44
Naam Overig Aantallen 44
Naam Inspectie Leefomgeving en Transport Aantallen 44
Naam Waterschap Drents Overijsselse Delta Aantallen 43
Naam Koggenland Aantallen 43
Naam Deltares Aantallen 42
Naam Stichtse Vecht Aantallen 42
Naam Groningen Aantallen 42
Naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Aantallen 41
Naam BIJ12 Aantallen 39
Naam Gemeente Amersfoort Aantallen 38
Naam Tilburg Aantallen 37
Naam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aantallen 36
Naam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Aantallen 35
Naam Ministerie van Economische Zaken Aantallen 35
Naam Limburg Aantallen 33
Naam Planbureau voor de Leefomgeving Aantallen 32
Naam Lelystad Aantallen 32
Naam Nieuwegein Aantallen 29
Naam Arnhem Aantallen 28
Naam Dordrecht Aantallen 28
Naam Interprovinciaal Overleg Aantallen 25
Naam Flevoland Aantallen 25
Naam Wageningen UR Aantallen 25
Naam Gemeente Zeist Aantallen 25
Naam Hollands Kroon Aantallen 23
Naam Kiesraad Aantallen 23
Naam Waterschap Aa en Maas Aantallen 22
Naam Papendrecht Aantallen 21
Naam Nationaal Archief Aantallen 20
Naam Delft Aantallen 18
Naam Gemeente Zwartewaterland Aantallen 18
Naam Ministerie van Veiligheid en Justitie Aantallen 17
Naam Sliedrecht Aantallen 16
Naam Gemeente Alblasserdam Aantallen 16
Naam Ede Aantallen 15
Naam BAR-organisatie Aantallen 15
Naam Liander Aantallen 14
Naam Schiedam Aantallen 14
Naam Enschede Aantallen 14
Naam Gemeente Zwijndrecht Aantallen 13
Naam Hendrik-Ido-Ambacht Aantallen 13
Naam KOOP (Netherlands publication office) Aantallen 13
Naam Ministerie van Algemene Zaken Aantallen 12
Naam Heemstede Aantallen 11
Naam Rijksvastgoedbedrijf Aantallen 11
Naam Hilversum Aantallen 11
Naam DUO+ Aantallen 11
Naam Vlaardingen Aantallen 10
Naam Rotterdam Aantallen 10
Naam Informatiehuis Water Aantallen 10
Naam Politie Aantallen 10
Naam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Aantallen 9
Naam Europese Commissie Aantallen 8
Naam Inspectie van het Onderwijs Aantallen 8
Naam Open State Foundation Aantallen 7
Naam Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aantallen 7
Naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aantallen 7
Naam Sudwest-Fryslan Aantallen 7
Naam Centraal Justitieel Incassobureau Aantallen 6
Naam Nationale Databank Wegverkeersgegevens Aantallen 6
Naam Alterra Aantallen 6
Naam Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aantallen 6
Naam Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Aantallen 6
Naam Ministerie van Defensie Aantallen 6
Naam Waterschap Rivierenland Aantallen 5
Naam Meppel Aantallen 5
Naam Veiligheidsregio IJsselland Aantallen 5
Naam Haarlem Aantallen 5
Naam Koninklijke Bibliotheek Aantallen 4
Naam Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Aantallen 4
Naam Autoriteit Consument en Markt Aantallen 4
Naam Hoorn Aantallen 4
Naam Agentschap Telecom Aantallen 4
Naam Raad voor rechtsbijstand Aantallen 4
Naam Stichting Wandelnet Aantallen 4
Naam Enexis Aantallen 3
Naam Zorginstituut Nederland Aantallen 3
Naam Regionaal Archief Alkmaar Aantallen 3
Naam Kamer van Koophandel Aantallen 3
Naam Centre for Estuarine and Marine Ecology (NIOO-CEME) Aantallen 3
Naam Stichting Landelijk Fietsplatform Aantallen 3
Naam Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Aantallen 3
Naam Inspectie voor de Gezondheidszorg Aantallen 3
Naam Dongen Aantallen 3
Naam Stadsarchief Rotterdam Aantallen 3
Naam Hardinxveld-Giessendam Aantallen 2
Naam Nederlandse Zorgautoriteit Aantallen 2
Naam Centraal Planbureau Aantallen 2
Naam Gemeente Alkmaar Aantallen 2
Naam Nieuwland Aantallen 2
Naam Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Aantallen 2
Naam Schagen Aantallen 2
Naam Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Aantallen 2
Naam Sportvisserij Nederland Aantallen 2
Naam Deurne Aantallen 2
Naam Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) Aantallen 2
Naam Routebureau Groningen (Landschapsbeheer Groningen) Aantallen 2
Naam Erfgoed Leiden en Omstreken Aantallen 2
Naam Drechtsteden Aantallen 2
Naam GGD Flevoland Aantallen 2
Naam Velsen Aantallen 2
Naam Zonatlas NL B.V Aantallen 1
Naam Europese Centrale Bank Aantallen 1
Naam Delfzijl Aantallen 1
Naam Stichting IPSE Studies Aantallen 1
Naam Soest Aantallen 1
Naam Over Morgen B.V. Aantallen 1
Naam Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aantallen 1
Naam Dataplatform Aantallen 1
Naam Logius Aantallen 1
Naam Imergis Aantallen 1
Naam College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Aantallen 1
Naam Medemblik Aantallen 1
Naam Stichting Mijnaansluiting.nl Aantallen 1
Naam Omgevingsdienst Midden-Holland Aantallen 1
Naam PIANOo Aantallen 1
Naam Fugro Geoservices B.V. Aantallen 1
Naam Raad voor de Rechtspraak Aantallen 1
Naam Dienst Justitiele Inrichtingen Aantallen 1
Naam Leiden Aantallen 1
Naam Brabants Historisch Informatie Centrum Aantallen 1
Naam Ministerie van Justitie en Veiligheid Aantallen 1
Naam Gemeente Amstelveen Aantallen 1
Naam Eye Filmmuseum Aantallen 1
Naam Helmond Aantallen 1
Naam Huurcommissies (Cluster) Aantallen 1
Naam Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Aantallen 1
Naam Erfgoedinspectie Aantallen 1
Naam Heiloo Aantallen 1
Naam Sociale Verzekeringsbank Aantallen 1
Naam Rijksmuseum Aantallen 1
Naam Publieke Dienstverlening op de Kaart Aantallen 1
Naam Het Waterschapshuis Aantallen 1
Naam Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Aantallen 1
Naam Deventer Aantallen 1
Naam Gemeente Zwolle Aantallen 1
Naam Gelders Archief Aantallen 1
Naam Lingewaard Aantallen 1
Naam Nederlandse Emissieautoriteit Aantallen 1
Naam 3TU Datacentrum Aantallen 1
Naam Eindhoven Aantallen 1
Naam Gemeente Zaltbommel Aantallen 1
Naam Octrooicentrum Nederland Aantallen 1
Naam Werkmaatschappij Aantallen 1

Status van de datasets

Status Aantallen
Status Beschikbaar Aantallen 12483
Status Gepland Aantallen 4
Status In onderzoek Aantallen 102
Status Niet beschikbaar Aantallen 55

Kwaliteit van de datasets

Kwaliteit Aantal datasets
Kwaliteit Alle databronnen werken Aantal datasets 13894
Kwaliteit Sommige databronnen werken Aantal datasets 80
Kwaliteit Geen databronnen werken Aantal datasets 466