Monitor

Dataset eigenaren

Dataset eigenaren in grafiek: 11
Naam Aantallen
Naam 's-Gravenhage Aantallen 264
Naam Overijssel Aantallen 252
Naam Noord-Brabant Aantallen 251
Naam Gelderland Aantallen 244
Naam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aantallen 220
Naam Noord-Holland Aantallen 184
Naam Nijmegen Aantallen 126
Naam De Nederlandsche Bank Aantallen 119
Naam Fryslan Aantallen 107
Naam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aantallen 99
Naam Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Aantallen 99
Naam Waterschap Hunze en Aa's Aantallen 90
Naam RDW (Dienst Wegverkeer) Aantallen 78
Naam Dataplatform Aantallen 73
Naam Dienst Uitvoering Onderwijs Aantallen 72
Naam Dienst voor het kadaster en de openbare registers Aantallen 68
Naam Ministerie van Buitenlandse Zaken Aantallen 67
Naam Breda Aantallen 62
Naam Ministerie van Financien Aantallen 53
Naam Belastingdienst Aantallen 49
Naam Assen Aantallen 46
Naam Koggenland Aantallen 43
Naam Waterschap Drents Overijsselse Delta Aantallen 43
Naam Deltares Aantallen 42
Naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Aantallen 41
Naam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Aantallen 39
Naam Amersfoort Aantallen 39
Naam BIJ12 Aantallen 39
Naam Tilburg Aantallen 38
Naam Ministerie van Economische Zaken Aantallen 38
Naam Interprovinciaal Overleg Aantallen 37
Naam Inspectie Leefomgeving en Transport Aantallen 37
Naam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aantallen 36
Naam Schiedam Aantallen 36
Naam Limburg Aantallen 33
Naam Groningen Aantallen 31
Naam Planbureau voor de Leefomgeving Aantallen 31
Naam Lelystad Aantallen 30
Naam Nieuwegein Aantallen 29
Naam Stichtse Vecht Aantallen 27
Naam Dordrecht Aantallen 26
Naam Wageningen UR Aantallen 25
Naam Flevoland Aantallen 24
Naam Zeist Aantallen 24
Naam Kiesraad Aantallen 23
Naam Arnhem Aantallen 23
Naam Hollands Kroon Aantallen 23
Naam Waterschap Aa en Maas Aantallen 22
Naam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Aantallen 21
Naam Nationaal Archief Aantallen 20
Naam Zwartewaterland Aantallen 18
Naam Ministerie van Veiligheid en Justitie Aantallen 17
Naam Politie Aantallen 17
Naam Papendrecht Aantallen 17
Naam Delft Aantallen 17
Naam Ministerie van Defensie Aantallen 16
Naam BAR-organisatie Aantallen 15
Naam Ede Aantallen 15
Naam Sliedrecht Aantallen 15
Naam Enschede Aantallen 14
Naam Liander Aantallen 14
Naam KOOP (Netherlands publication office) Aantallen 13
Naam Ministerie van Algemene Zaken Aantallen 12
Naam Rijksvastgoedbedrijf Aantallen 11
Naam Alblasserdam Aantallen 11
Naam Heemstede Aantallen 11
Naam Rotterdam Aantallen 10
Naam Informatiehuis Water Aantallen 10
Naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aantallen 9
Naam Vlaardingen Aantallen 9
Naam Hilversum Aantallen 9
Naam Europese Commissie Aantallen 8
Naam Inspectie van het Onderwijs Aantallen 8
Naam DUO+ Aantallen 8
Naam Sudwest-Fryslan Aantallen 7
Naam Open State Foundation Aantallen 7
Naam Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aantallen 7
Naam Nationale Databank Wegverkeersgegevens Aantallen 6
Naam Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Aantallen 6
Naam Alterra Aantallen 6
Naam Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aantallen 6
Naam Centraal Justitieel Incassobureau Aantallen 6
Naam Veiligheidsregio IJsselland Aantallen 5
Naam Meppel Aantallen 5
Naam Haarlem Aantallen 5
Naam Zwijndrecht Aantallen 5
Naam Waterschap Rivierenland Aantallen 5
Naam Koninklijke Bibliotheek Aantallen 4
Naam Autoriteit Consument en Markt Aantallen 4
Naam Agentschap Telecom Aantallen 4
Naam Hoorn Aantallen 4
Naam Raad voor rechtsbijstand Aantallen 4
Naam Stichting Wandelnet Aantallen 4
Naam Dongen Aantallen 3
Naam Stadsarchief Rotterdam Aantallen 3
Naam Inspectie voor de Gezondheidszorg Aantallen 3
Naam Kamer van Koophandel Aantallen 3
Naam Enexis Aantallen 3
Naam Regionaal Archief Alkmaar Aantallen 3
Naam Stichting Landelijk Fietsplatform Aantallen 3
Naam Zorginstituut Nederland Aantallen 3
Naam Hendrik-Ido-Ambacht Aantallen 3
Naam Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Aantallen 3
Naam Velsen Aantallen 3
Naam Centre for Estuarine and Marine Ecology (NIOO-CEME) Aantallen 3
Naam Deurne Aantallen 2
Naam Nederlandse Zorgautoriteit Aantallen 2
Naam Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Aantallen 2
Naam Centraal Planbureau Aantallen 2
Naam Schagen Aantallen 2
Naam Routebureau Groningen (Landschapsbeheer Groningen) Aantallen 2
Naam Erfgoed Leiden en Omstreken Aantallen 2
Naam Alkmaar Aantallen 2
Naam Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) Aantallen 2
Naam Sportvisserij Nederland Aantallen 2
Naam Hardinxveld-Giessendam Aantallen 2
Naam Het Waterschapshuis Aantallen 2
Naam Nieuwland Aantallen 2
Naam Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aantallen 1
Naam GGD Flevoland Aantallen 1
Naam Logius Aantallen 1
Naam Europese Centrale Bank Aantallen 1
Naam Over Morgen B.V. Aantallen 1
Naam Zonatlas NL B.V Aantallen 1
Naam Stichting IPSE Studies Aantallen 1
Naam Delfzijl Aantallen 1
Naam Imergis Aantallen 1
Naam Soest Aantallen 1
Naam Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Aantallen 1
Naam Sociale Verzekeringsbank Aantallen 1
Naam Zwolle Aantallen 1
Naam Helmond Aantallen 1
Naam Ministerie van Justitie en Veiligheid Aantallen 1
Naam Leiden Aantallen 1
Naam Raad voor de Rechtspraak Aantallen 1
Naam PIANOo Aantallen 1
Naam Medemblik Aantallen 1
Naam Heiloo Aantallen 1
Naam Gelders Archief Aantallen 1
Naam Fugro Geoservices B.V. Aantallen 1
Naam Dienst Justitiele Inrichtingen Aantallen 1
Naam Brabants Historisch Informatie Centrum Aantallen 1
Naam Amstelveen Aantallen 1
Naam Eye Filmmuseum Aantallen 1
Naam Huurcommissies (Cluster) Aantallen 1
Naam Octrooicentrum Nederland Aantallen 1
Naam Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Aantallen 1
Naam Omgevingsdienst Midden-Holland Aantallen 1
Naam 3TU Datacentrum Aantallen 1
Naam Zaltbommel Aantallen 1
Naam Rijksmuseum Aantallen 1
Naam Publieke Dienstverlening op de Kaart Aantallen 1
Naam Erfgoedinspectie Aantallen 1
Naam Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Aantallen 1
Naam Deventer Aantallen 1
Naam Stichting Mijnaansluiting.nl Aantallen 1
Naam Lingewaard Aantallen 1
Naam Nederlandse Emissieautoriteit Aantallen 1
Naam Eindhoven Aantallen 1
Naam College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Aantallen 1
Naam Werkmaatschappij Aantallen 1

Status van de datasets

Status Aantallen
Status Beschikbaar Aantallen 14600
Status Gepland Aantallen 5
Status In onderzoek Aantallen 175
Status Niet beschikbaar Aantallen 51

Kwaliteit van de datasets

Kwaliteit Aantal datasets
Kwaliteit Alle databronnen werken Aantal datasets 14267
Kwaliteit Sommige databronnen werken Aantal datasets 112
Kwaliteit Geen databronnen werken Aantal datasets 394