Monitor

Dataset owners

Owners in chart: 11
Rest of owners (180)
Name Amount
Name Gemeente Zaanstad Amount 173
Name Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Amount 168
Name Utrecht Amount 167
Name Nijmegen Amount 160
Name Noord-Holland Amount 148
Name Overig Amount 142
Name Dienst Uitvoering Onderwijs Amount 130
Name De Nederlandsche Bank Amount 120
Name Eindhoven Amount 116
Name Waterschap Hunze en Aa's Amount 115
Name Fryslan Amount 109
Name Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Amount 99
Name Dienst voor het kadaster en de openbare registers Amount 93
Name Inspectie Leefomgeving en Transport Amount 88
Name RDW (Dienst Wegverkeer) Amount 85
Name Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amount 80
Name Assen Amount 74
Name Wageningen UR Amount 64
Name Breda Amount 62
Name Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Amount 62
Name Groningen Amount 60
Name Ministerie van Financiën Amount 58
Name Ministerie van Buitenlandse Zaken Amount 57
Name Belastingdienst Amount 50
Name Waterschap Drents Overijsselse Delta Amount 48
Name Koggenland Amount 45
Name Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Amount 40
Name BIJ12 Amount 39
Name Planbureau voor de Leefomgeving Amount 39
Name Gemeente 's-Gravenhage Amount 37
Name Waterschap Aa en Maas Amount 36
Name Arnhem Amount 33
Name Tilburg Amount 31
Name Kiesraad Amount 29
Name KOOP (Netherlands Publication Office) Amount 29
Name Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Amount 26
Name Ministerie van Justitie en Veiligheid Amount 26
Name Flevoland Amount 24
Name Gemeente Zeist Amount 24
Name Hollands Kroon Amount 23
Name Limburg Amount 22
Name Nationaal Archief Amount 21
Name Interprovinciaal Overleg Amount 20
Name Stichtse Vecht Amount 20
Name Gemeente Zwartewaterland Amount 20
Name BAR-organisatie Amount 17
Name Ede Amount 16
Name Ministerie van Algemene Zaken Amount 16
Name Delft Amount 15
Name Schiedam Amount 15
Name Ministerie van Defensie Amount 14
Name Prorail Amount 13
Name Politie Amount 13
Name Gemeente Zoetermeer Amount 13
Name Dronten Amount 12
Name Enschede Amount 12
Name Heemstede Amount 11
Name DUO+ Amount 11
Name Inspectie van het Onderwijs Amount 10
Name Europese Commissie Amount 9
Name Meppel Amount 9
Name Ministerie van Infrastructuur en Milieu Amount 9
Name Deltares Amount 8
Name Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Amount 8
Name Oss Amount 8
Name Inspectie voor de Gezondheidszorg Amount 7
Name Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Amount 7
Name Sudwest-Fryslan Amount 7
Name Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Amount 7
Name Het Waterschapshuis Amount 7
Name Open State Foundation Amount 6
Name Stichting Wandelnet Amount 6
Name Centraal Justitieel Incassobureau Amount 6
Name Ministerie van Economische Zaken Amount 6
Name Waterschap Rivierenland Amount 6
Name Informatiehuis Water Amount 6
Name Nationaal Dataportaal Wegverkeer Amount 6
Name Liander Amount 6
Name Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) Amount 6
Name Veiligheidsregio IJsselland Amount 5
Name Vlaardingen Amount 5
Name Westfries Archief Amount 5
Name Alterra Amount 5
Name Haarlem Amount 5
Name Kamer van Koophandel Amount 5
Name Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amount 5
Name Rotterdam Amount 5
Name Centre for Estuarine and Marine Ecology (NIOO-CEME) Amount 4
Name Agentschap Telecom Amount 4
Name Autoriteit Consument en Markt Amount 4
Name Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Amount 4
Name Gooise Meren Amount 4
Name Hoorn Amount 4
Name Koninklijke Bibliotheek Amount 4
Name Logius Amount 4
Name Raad voor rechtsbijstand Amount 4
Name Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Amount 4
Name Enexis Amount 3
Name Stichting Landelijk Fietsplatform Amount 3
Name Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Amount 3
Name Centraal Planbureau Amount 3
Name Soest Amount 3
Name Zorginstituut Nederland Amount 3
Name Regionaal Archief Alkmaar Amount 3
Name Stadsarchief Rotterdam Amount 3
Name Stichting IPSE Studies Amount 2
Name Nieuwland Amount 2
Name Sportvisserij Nederland Amount 2
Name Gemeente Alkmaar Amount 2
Name Gemeente Amersfoort Amount 2
Name Deurne Amount 2
Name GGD Flevoland Amount 2
Name Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amount 2
Name P-Direkt Amount 2
Name Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) Amount 2
Name Schagen Amount 2
Name Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amount 2
Name Velsen Amount 2
Name Nederlandse Zorgautoriteit Amount 2
Name Rijksvastgoedbedrijf Amount 2
Name Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Amount 2
Name Erfgoed Leiden en Omstreken Amount 2
Name Stichting RIONED Amount 2
Name Overijssel Amount 2
Name 3TU Datacentrum Amount 1
Name Brabants Historisch Informatie Centrum Amount 1
Name Europese Centrale Bank Amount 1
Name Coteq Amount 1
Name Enduris Amount 1
Name Eye Filmmuseum Amount 1
Name Fugro Geoservices B.V. Amount 1
Name Gelders Archief Amount 1
Name Over Morgen B.V. Amount 1
Name RENDO Netwerken Amount 1
Name Stedin Amount 1
Name Westland infra Amount 1
Name Zonatlas NL B.V Amount 1
Name Gemeente Amstelveen Amount 1
Name Borsele Amount 1
Name College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Amount 1
Name Delfzijl Amount 1
Name Erfgoedinspectie Amount 1
Name Heiloo Amount 1
Name Hoogheemraadschap van Delfland Amount 1
Name Hulst Amount 1
Name Huurcommissies (Cluster) Amount 1
Name Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening Amount 1
Name Kapelle Amount 1
Name Leiden Amount 1
Name Lelystad Amount 1
Name Lingewaard Amount 1
Name Medemblik Amount 1
Name Middelburg Amount 1
Name Nederlandse Emissieautoriteit Amount 1
Name Nieuwegein Amount 1
Name Noord-Beveland Amount 1
Name Ouder-Amstel Amount 1
Name Reimerswaal Amount 1
Name Rijksvoorlichtingsdienst Amount 1
Name Sluis Amount 1
Name Sociale Verzekeringsbank Amount 1
Name Terneuzen Amount 1
Name Tholen Amount 1
Name Tweede Kamer der Staten-Generaal Amount 1
Name Veere Amount 1
Name Voorschoten Amount 1
Name Waddinxveen Amount 1
Name Waterschap Brabantse Delta Amount 1
Name Waterschap Scheldestromen Amount 1
Name Werkmaatschappij Amount 1
Name Gemeente Zaltbommel Amount 1
Name Gemeente Zwolle Amount 1
Name Omgevingsdienst Midden-Holland Amount 1
Name Publieke Dienstverlening op de Kaart Amount 1
Name Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Amount 1
Name Rijksmuseum Amount 1
Name Stichting Mijnaansluiting.nl Amount 1
Name Raad voor de Rechtspraak Amount 1
Name Tenderned Amount 1
Name Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Amount 1

Dataset statuses

Status Amount
Status Available Amount 16429
Status Planned Amount 2
Status Being researched Amount 106
Status Not available Amount 95

Dataset quality

Quality Amount of datasets
Quality All working Amount of datasets 1638
Quality Partially working Amount of datasets 57
Quality Nothing working Amount of datasets 152

Most recent datasets