Impact van open data

Wat is de impact van open data?

Impact staat voor de mate waarin iets invloed heeft op het effect in processen. Het is voor aanbieders van data relevant om te weten wat de impact is van de data die zij beschikbaar stellen. De impact kan breed zijn. We onderscheiden de volgende soorten impact:

  • Maatschappelijke en sociale impact; de invloed van open data op de maatschappij; 
  • Economische impact; de invloed van open data op waarde ontwikkeling voor burgers, ondernemers of de overheid zelf; 
  • Omgevingsimpact; de invloed van open data op de omgeving, milieu en klimaat; 
  • Politiek en bestuurlijke impact; de invloed van gebruik van data op de efficiëntie van overheidsdiensten

Open data kan meer soorten impact hebben. Op data.overheid.nl proberen we zoveel mogelijk inzicht te geven in de impact die beschikbare data van de overheid heeft. Dat doen we bijvoorbeeld door het maken van "impact stories" en door toepassingen met data inzichtelijk te maken.  

Het dataportaal speelt graag een rol bij het inzichtelijk maken van impact van open data. Heeft u suggesties over het meten van open data, heeft u een verhaal over de waarde van open data voor een maatschappelijk of economisch vraagstuk of wilt u daar meer informatie over hebben? Dan horen we het graag via data@koop.overheid.nl.

Lees meer over impact en het meten van impact op het EU data portaal: Overview | data.europa.eu

Wat zijn de voordelen van open data?

Om zelf inzicht te krijgen in de impact van jouw open data, kun je de voordelen in kaart brengen. De voordelen kunnen variëren van een verbeterde efficiëntie van het openbaar bestuur, economische groei tot aan het verbeteren van maatschappelijke welvaart. 

  • Open data kunnen prestaties verbeteren en bijdragen aan de efficiëntie van overheidsdiensten. Sector overschrijdende gegevensuitwisseling kan de efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten verhogen, bijvoorbeeld door het in beeld brengen van onnodige of dubbele uitgaven.
  • De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo op haar beurt bijdragen door de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.
  • De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is. Open data kunnen samenwerking en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.

Waarom is open data zo waardevol? Er zijn hoge verwachtingen van wat open data zou kunnen opleveren voor de maatschappij. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. De kwantitatieve studies in dit onderzoek laten een verhouding tussen kosten en baten van open data zien van 1:1,6 tot 1:70. Dat wil zeggen dat de baten van het openstellen van overheidsdata ruim 1,5 tot 70 keer zo groot zijn als de kosten daarvan. 

Maar wat betekent dan impact? En hoe krijgen we dat inzichtelijk? We helpen je graag om inzicht te krijgen in de impact van je data. Neem contact met ons op als je meer wilt weten of een impact story wilt delen. 

 

Hoe wordt de impact van open data zichtbaar op data.overheid.nl?

Het dataportaal heeft een aantal manieren om impact van open data zichtbaar te maken. In onderstaande tabel is weergegeven hoe we impact van open data zichtbaar maken:

Manier Wat meten we?

Impact stories 

Een impact story beschrijft de toepassing van open data en de effecten die dit heeft voor een specifieke doelgroep. Een impact story geeft op dit moment het beste inzicht in de impact van data omdat zowel de aanbieders, de hergebruikers en de uiteindelijke doelgroep worden belicht. 

 

Groeperen van datasets

Aan de hand van wensen vanuit gebruikers bieden we ook groepen datasets aan. Een groep bevat het aantal datasets dat op data.overheid.nl is gepubliceerd rondom een bepaald vraagstuk, thema of vraag. Via deze wijze krijgen we inzicht in het gebruik van data.

 

Inzicht in toepassingen

Recent is de toepassingenpagina gelanceerd op data.overheid.nl. Op deze pagina maken we inzichtelijk welke toepassingen met open data zijn gemaakt en krijgen we inzicht in het gebruik van de data. Meld daarom hier uw toepassing aan op data.overheid.nl

 

Dataverzoeken

Als gebruiker van data.overheid.nl kunt u ons verzoeken om uit te zoeken of bepaalde data openbaar gemaakt kan worden. We helpen u graag bij het vinden van de gewenste data. Via deze wijze krijgen we inzicht in de vraag naar data. 

 

Monitor

We monitoren op onze statistiekenpagina allerlei zaken rondom wat zich op data.overheid.nl afspeelt. Het gebruik van data, het aanbod van data, meest recente datasets worden getoond op deze pagina. Heeft u suggesties voor de inrichting van deze pagina, dan horen we het graag.

 

High value datasets

High value datasets zijn datasets met hoge waarde voor de samenleving. Deze worden met voorrang ontsloten door overheidsorganisaties en ook gepubliceerd op data.overheid.nl. Via deze wijze proberen we het gebruik van high value datasets te monitoren. 

 

Feedback mogelijkheden 

Data.overheid.nl werkt continu aan het verbeteren van de data en van haar dienstverlening. Via deze wijze is het mogelijk om bij elke dataset feedback in te dienen op een datasets. Het team van data.overheid.nl neemt dan voor u contact op met de data-eigenaar om de feedback te verwerken. Heeft u feedback of wil u feedback achterlaten, dan is dit mogelijk bij iedere dataset. Hiermee willen we vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

 

Socials en communicatiekanalen 

Data.overheid.nl heeft haar reguliere communicatiekanalen om nieuws, actualiteiten en zaken die spelen rondom data bij u te brengen. De gebruikersbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en druk bezocht.