Wat is de impact van open data en hoe wordt dit gemeten?

Voordelen van open data?

De voordelen van open data zijn zeer divers. De voordelen variëren van een verbeterde efficiëntie van het openbaar bestuur, economische groei tot aan het verbeteren van maatschappelijke welvaart. 

Open data kunnen prestaties verbeteren en bijdragen aan de efficiëntie van overheidsdiensten. Sector overschrijdende gegevensuitwisseling kan de efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten verhogen, bijvoorbeeld door het in beeld brengen van onnodige of dubbele uitgaven.

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo op haar beurt bijdragen door de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is. Open data kunnen samenwerking en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.

Waarom is open data zo waardevol? Er zijn hoge verwachtingen van wat open data zou kunnen opleveren voor de maatschappij. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. De kwantitatieve studies in dit onderzoek laten een verhouding tussen kosten en baten van open data zien van 1:1,6 tot 1:70. Dat wil zeggen dat de baten van het openstellen van overheidsdata ruim 1,5 tot 70 keer zo groot zijn als de kosten daarvan. 

Maar wat betekent dan impact? En hoe krijgen we dat inzichtelijk? Vanuit het portaal helpen we hier graag bij en we geven aan hoe we op het portaal hier ruimte aan geven.

Wat is de impact van open data?

Impact staat voor de mate waarin iets invloed heeft op het effect in processen. Dit kan zo breed mogelijk zijn. Zo is er maatschappelijke impact; de invloed van open data op de maatschappij. Sociale impact; de invloed van open data op het sociale aspect bij gebruikers van de data. Politiek impact; de efficiëntie van overheidsdiensten. Zo heeft open data diverse soorten impact. Het dataportaal speelt graag een rol bij het meten van impact van open data. Heeft u suggesties over het meten van open data of wilt u daar meer informatie over hebben? Dan horen we het graag via data@koop.overheid.nl.

Hoe wordt de impact van open data gemeten?

Het dataportaal heeft een aantal manieren om impact van open data te kunnen meten. Heeft u suggesties over het meten van impact, dan komen we graag met u in contact.  In onderstaande tabel is weergegeven hoe we impact van open data meten:

Manier Wat meten we?
Ondersteunen en faciliteren van data communities Binnen een data communitie werken aanbieders en gebruikers van data met een bepaalde focus samen in een domein. Denk hierbij aan domein als verkeer, energie, verkiezingen, overheidsfinanciën, etc. Het dataportaal biedt de komende tijd inzicht in deze data communities en faciliteert daar waar nodig. Op die manier meten we de behoeften van gebruikers binnen een bepaald domein.
Groeperen van datasets Aan de hand van wensen vanuit gebruikers bieden we ook groepen datasets aan. Een groep bevat het aantal datasets dat op data.overheid.nl is gepubliceerd rondom een bepaald vraagstuk, thema of vraag. Via deze wijze krijgen we inzicht in het gebruik van data.
Inzicht in toepassingen Recent is de toepassingenpagina gelanceerd op data.overheid.nl. Op deze pagina maken we inzichtelijk welke toepassingen met open data zijn gemaakt en krijgen we inzicht in het gebruik van de data. Meld daarom hier uw toepassing aan op data.overheid.nl
Dataverzoeken Als gebruiker van data.overheid.nl kunt u ons verzoeken om uit te zoeken of bepaalde data openbaar gemaakt kan worden. We helpen u graag bij het vinden van de gewenste data. Via deze wijze krijgen we inzicht in de vraag naar data. 
Monitor We monitoren op onze statistiekenpagina allerlei zaken rondom wat zich op data.overheid.nl afspeelt. Het gebruik van data, het aanbod van data, meest recente datasets worden getoond op deze pagina. Heeft u suggesties voor de inrichting van deze pagina, dan horen we het graag.
High value datasets High value datasets zijn datasets met hoge waarde voor de samenleving. Deze worden met voorrang ontsloten door overheidsorganisaties en ook gepubliceerd op data.overheid.nl. Via deze wijze proberen we het gebruik van high value datasets te monitoren. 
Feedback mogelijkheden  Data.overheid.nl werkt continu aan het verbeteren van de data en van haar dienstverlening. Via deze wijze is het mogelijk om bij elke dataset feedback in te dienen op een datasets. Het team van data.overheid.nl neemt dan voor u contact op met de data-eigenaar om de feedback te verwerken. Heeft u feedback of wil u feedback achterlaten, dan is dit mogelijk bij iedere dataset. Hiermee willen we vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
Communicatiekanalen  Data.overheid.nl heeft haar reguliere communicatiekanalen om nieuws, actualiteiten en zaken die spelen rondom data bij u te brengen. De gebruikersbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en druk bezocht.