type-icon

Toepassing

Zoeken

115 toepassingen

 • type-icon

  Toepassing

  Atlas van de Regio

  De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken on...

 • De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte. Uiteraard sluit DEGO waar mogel...

 • type-icon

  Toepassing

  Energieopwek

  Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgel...

 • Deze atlas, de NEA, is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen. Er komen steeds meer particuliere zonnepanelen en de overheid investeert in ...

 • Feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte.

 • RVO heeft met de haar ter beschikking staande data een aantal viewers samengesteld voor overheden als gemeenten en provincies en adviesorganisaties die zich bezighouden met de energietransitie.

 • Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het kan en gebeurt bijvoorbeeld in de glastuinbouw al. Aardwarmte is van...

 • type-icon

  Toepassing

  Milieudefensie

  Olie- en gasportaal milieudefensie

 • type-icon

  Toepassing

  Emissieregistratie

  Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 375 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vo...

 • type-icon

  Toepassing

  In uw buurt

  Toepassing met data waarin kerncijfers over wijken en buurten te vinden zijn.

Filter je resultaten

Data eigenaar (71)