Overzicht toepassingen

 • AlleCijfers.nl 18-09-2019 | OpenInfo.nl, Een marktpartij

  Op AlleCijfers worden gegevens die openbaar beschikbaar zijn zo duidelijk mogelijk als informatie getoond.

 • Volksgezondheidenzorg.info 12-09-2019 | Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Een overheidsorganisatie

  Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

 • Bevolkingspiramide 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is door het CBS gemaakt om de bevolkingspiramde inzichtelijk te maken en ook een toekomstbeeld te schetsen.

 • Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is een gezamenlijk product van het CBS en de KvK. In deze toepassing is de standaard bedrijfsindeling zichtbaar.

 • Monitor koopwoningmarkt 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Een overheidsorganisatie

  Deze visualisatie is een gezamenlijk product van CBS en TU Delft/OTB met diverse partners op het gebied van de koopwoningmarkt. Door middel van diverse indicatoren verdeeld over zes woningmarktthema’s wordt de stand van zaken rondom koopwoningen in beeld gebracht.

 • Conjunctuurklok 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien.

 • Standaard Bedrijfsindeling 08-08-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

 • Rijksmuseum API 08-08-2019 | Rijksmuseum, Een overheidsorganisatie

  Via de API stelt het Rijksmuseum collectie informatie, afbeeldingen in hoge resolutie en andere content beschikbaar om te gebruiken in bijvoorbeeld apps of webtoepassingen.

 • NVWA Inspectieresultaten 08-08-2019 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Een overheidsorganisatie

  Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse lunchrooms en horecagelegenheden in de gemeente Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

 • Databank Verkiezingsuitslagen 08-08-2019 | Kiesraad, Een overheidsorganisatie

  De Kiesraad heeft de Databank Verkiezingsuitslagen ontwikkeld om uitslagen toegankelijk te maken. De uitslagen die hier worden gepubliceerd gaan terug tot 1848.

 • Bevolkingsontwikkeling per gemeente 08-08-2019 | Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Een overheidsorganisatie

  Kaart met bevolkingsontwikkeling per gemeente, 2015 - 2030

 • Rijksfinanciën 08-08-2019 | Ministerie van Financiën, Een overheidsorganisatie

  Deze site is gecreëerd om meer openheid te bieden over de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Aan de hand van open data van de verschillende ministeries wil het Rijk een stap maken om informatie uit de rijksbegroting en de uitgaven van het Rijk visueel inzichtelijker te maken.

 • Netkaart 08-08-2019 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Een overheidsorganisatie

  Hoogspanningsnet Nederland

 • RIVM documenten en publicaties 08-08-2019 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Een overheidsorganisatie

  Zoek naar documenten en publicaties van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 • Waterdata en waterberichtgeving 01-08-2019 | Rijkswaterstaat, Een overheidsorganisatie

  De watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt, gebruiken we onder meer om te informeren over waterstanden en verontreinigingen. Het Actueel Waterbericht geeft in een oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

 • Rijkswaterstaat Verkeersinfo 01-08-2019 | Rijkswaterstaat, Een overheidsorganisatie

  24 uur per dag actuele verkeersinformatie

 • Zoek scholen 01-08-2019 | Inspectie van het Onderwijs, Een overheidsorganisatie

  Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

 • OCW in cijfers 01-08-2019 | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Een overheidsorganisatie

  Deze website brengt de cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in beeld. Onder de verschillende links vindt u informatie over onderwijs, cultuur en media, wetenschap en emancipatie.

 • Over uw buurt 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), Een overheidsorganisatie

  'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

  Je ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

 • Wettenpocket 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, Een overheidsorganisatie

  Op dit portaal kunt u wettenpockets zoeken en raadplegen. Een wettenpocket bundelt relevante regelgeving, verdragen en aanvullende informatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp in handige "pockets". In de bibliotheek zijn wettenpockets met nationale en decentrale wet- en regelgeving en verdragen van www.overheid.nl beschikbaar. Ook zijn er pockets beschikbaar met redactionele selecties van regelingen, soms aangevuld met links, notities en bijlagen.

 • LiDO 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), Een overheidsorganisatie

  Met LiDO - een databank met miljoenen hyperlinks - kunt u snel inzicht krijgen in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen. LiDO maakt daartoe onder meer gebruik van intelligente software die tal van citatievormen kan herkennen.

 • Databank 01-08-2019 | Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), Een overheidsorganisatie

  Vanuit een groot aantal bronnen komen verschillende typen gegevens binnen bij NDW. Deze data worden samengevoegd, opgeslagen en vervolgens verspreid naar de afnemers.
  De wegbeheerders zelf gebruiken de data om vanuit hun verkeerscentrale het verkeer bij te sturen met toeritdoseerinstallaties, route-informatiepanelen en andere verkeersmanagement-instrumenten.
  Dienstverleners als ANWB, Verkeersinformatiedienst en INRIX informeren en adviseren reizigers vóór en tijdens de rit via radio, tv, websites, apps en navigatiesystemen.
  Van de actuele verkeersgegevens wordt een historie opgebouwd. Deze historische data worden gebruikt voor verkeerskundige analyses.

 • WOZ-waardeloket 31-07-2019 | Kadaster, Een overheidsorganisatie

  Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen.

 • BAG 31-07-2019 | Kadaster, Een overheidsorganisatie

  Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

  BAG Viewer (productinformatie)
  BAG Extract
  BAG Compact
  BAG Bevragen
  BAG API
  BAG WMS
  BAG WFS

 • Waar is mijn stemlokaal? 31-07-2019 | Open State Foundation, Een marktpartij

  Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal?’ helpt kiezers om hun dichtstbijzijnde stembureau te vinden. Stembureaus kunnen gezocht worden via deze website in de kaartviewer of via het downloaden van de open databestanden. Deze open databestanden kunnen door iedereen vrijelijk hergebruikt worden voor andere toepassingen.