Overzicht toepassingen

 • Asiel, migratie en integratie 16-10-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  In dit dossier staan alle recente cijfers en verdiepende artikelen over migratie, asielzoekers en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.

 • Gebiedsprogramma Haarlem 23-09-2019 | Gemeente Haarlem, Een overheidsorganisatie

  Het Meerjarengebiedsprogramma geeft een weergave van projecten die de gemeente Haarlem en haar partners in de stad uitvoeren. De projecten die worden opgenomen hebben een start en einddatum, een geografische locatie en zijn van alle domeinen waarbinnen de gemeente werkzaam zijn. Ook ziet u relevante projecten van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties waar de gemeente aan mee werkt (door bijvoorbeeld vergunningverlening en aanpak van het omliggende openbaar gebied). Op deze wijze kunt u de grotere werkzaamheden van de gemeente in uw wijk volgen. U vindt in deze data niet het dagelijkse werk zoals onderhoud, bijvoorbeeld het verven van de speeltoestellen in uw wijk of de inzet van handhavers.

 • Peilbuizen Haarlem 23-09-2019 | Gemeente Haarlem, Een overheidsorganisatie

  Peilbuizen staan in de openbare ruimte en geven de grondwaterstand weer in de directe omgeving van de peilbuis.

 • MELVIN 23-09-2019 | Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), Een overheidsorganisatie

  Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Melvin is het meldsysteem voor wegbeheerders voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen. De meldingen in Melvin zijn zichtbaar op de publiekswebsite als deze door de wegbeheerder zijn gepubliceerd.

 • Keurmerken op de Kaart 23-09-2019 | Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Een overheidsorganisatie

  Welke ondernemingen hebben keurmerken die aandacht besteden aan energie en de energie-audit? De RVO ontwikkelde hiervoor de GIS viewer Keurmerken op de Kaart. In deze viewer is zichtbaar of er een volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht of de Wet milieubeheer is.

 • Energiebesparingsverkenner 23-09-2019 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Een overheidsorganisatie

  De Energiebesparingsverkenner toont u de vele energiebesparingsmogelijkheden van een woning en berekent direct uw financiële voordeel.

 • Zwemwater 23-09-2019 | Rijkswaterstaat, Een overheidsorganisatie

  Zwemmen in natuurwater. Waar is het schoon en veilig?

 • Klimaateffectatlas 23-09-2019 | Stichting CAS (Climate Adaptation Services), Een overheidsorganisatie

  De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.

  De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers.

 • Klimaatmonitor 23-09-2019 | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Een overheidsorganisatie

  De Klimaatmonitor is een monitoringportaal van het Rijk dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert. Met deze gegevens kunt u voor alle gemeenten, regio's en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weergeven. De Klimaatmonitor bevat enkele duizenden indicatoren.

 • AlleCijfers.nl 18-09-2019 | OpenInfo.nl, Een marktpartij

  Op AlleCijfers worden gegevens die openbaar beschikbaar zijn zo duidelijk mogelijk als informatie getoond.

 • Volksgezondheidenzorg.info 12-09-2019 | Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Een overheidsorganisatie

  Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

 • Bevolkingspiramide 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is door het CBS gemaakt om de bevolkingspiramde inzichtelijk te maken en ook een toekomstbeeld te schetsen.

 • Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 12-09-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is een gezamenlijk product van het CBS en de KvK. In deze toepassing is de standaard bedrijfsindeling zichtbaar.

 • NVWA Inspectieresultaten 08-08-2019 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Een overheidsorganisatie

  Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse lunchrooms en horecagelegenheden in de gemeente Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

 • Bevolkingsontwikkeling per gemeente 08-08-2019 | Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Een overheidsorganisatie

  Kaart met bevolkingsontwikkeling per gemeente, 2015 - 2030

 • Rijksfinanciën 08-08-2019 | Ministerie van Financiën, Een overheidsorganisatie

  Deze site is gecreëerd om meer openheid te bieden over de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Aan de hand van open data van de verschillende ministeries wil het Rijk een stap maken om informatie uit de rijksbegroting en de uitgaven van het Rijk visueel inzichtelijker te maken.

 • Netkaart 08-08-2019 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Een overheidsorganisatie

  Hoogspanningsnet Nederland

 • Waterdata en waterberichtgeving 01-08-2019 | Rijkswaterstaat, Een overheidsorganisatie

  De watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt, gebruiken we onder meer om te informeren over waterstanden en verontreinigingen. Het Actueel Waterbericht geeft in een oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

 • Rijkswaterstaat Verkeersinfo 01-08-2019 | Rijkswaterstaat, Een overheidsorganisatie

  24 uur per dag actuele verkeersinformatie

 • Zoek scholen 01-08-2019 | Inspectie van het Onderwijs, Een overheidsorganisatie

  Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

 • Over uw buurt 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), Een overheidsorganisatie

  'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

  Je ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

 • Wettenpocket 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, Een overheidsorganisatie

  Op dit portaal kunt u wettenpockets zoeken en raadplegen. Een wettenpocket bundelt relevante regelgeving, verdragen en aanvullende informatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp in handige "pockets". In de bibliotheek zijn wettenpockets met nationale en decentrale wet- en regelgeving en verdragen van www.overheid.nl beschikbaar. Ook zijn er pockets beschikbaar met redactionele selecties van regelingen, soms aangevuld met links, notities en bijlagen.

 • LiDO 01-08-2019 | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), Een overheidsorganisatie

  Met LiDO - een databank met miljoenen hyperlinks - kunt u snel inzicht krijgen in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen. LiDO maakt daartoe onder meer gebruik van intelligente software die tal van citatievormen kan herkennen.

 • WOZ-waardeloket 31-07-2019 | Kadaster, Een overheidsorganisatie

  Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen.

 • Waar is mijn stemlokaal? 31-07-2019 | Open State Foundation, Een marktpartij

  Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal?’ helpt kiezers om hun dichtstbijzijnde stembureau te vinden. Stembureaus kunnen gezocht worden via deze website in de kaartviewer of via het downloaden van de open databestanden. Deze open databestanden kunnen door iedereen vrijelijk hergebruikt worden voor andere toepassingen.