type-icon

Application

Search

98 applications

 • type-icon

  Application

  De VO Gids

  Een middelbare school kiezen doe je met de VO Gids! Leuk, je mag bijna naar de middelbare school! Maar welke school wordt het? Kiezen kan best lastig zijn, want de scholen van nu verschillen enorm va...

 • type-icon

  Application

  Nieratlas

  Het project nieratlas heeft als doel om informatie over zorg en daarbij behorende zorgkosten van mensen met nierziekten voor Nederland en ook per regio in kaart te brengen. Voor deze website is gebrui...

 • Prototype Voorspelmodel beschikbaarheid ligplaatsen Via de website www.blauwegolfverbindend.nl (BGV) wordt door Rijkswaterstaat informatie verspreid over ondermeer de actuele situatie met betrekking ...

 • type-icon

  Application

  SZW Kerncijfers

  Kerncijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, o.a. over Arbeidsmarkt, Bijstand, participatiewet en toeslagenwet, Arbeidsongeschiktheid, Jonggehandicapten, Werkloosheid, WW verdi...

 • Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de ener...

 • type-icon

  Application

  Warmteatlas

  Deze toepassing geeft uitleg over de verschillende kaartlagen, over de verschillende duurzame energie opties en over het energie verbruik van de verschillende sectoren.

 • Op deze pagina publiceert de VO-raad cijfers over het voortgezet onderwijs. Het gaat om kerncijfers van de sector, en cijfers rondom belangrijke ontwikkelingen of actuele onderwerpen binnen het voortg...

 • Het dashboard gelijke kansen in het onderwijs monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke k...

 • type-icon

  Application

  Studiekeuze123

  ONTDEK, VERGELIJK EN KIES JE OPLEIDING Objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland.

 • Duurzaam bouwen en wonen. Het is een doelstelling die hoog op de politieke agenda staat. En dat is niet voor niets. Als we volgende generaties een leefbare toekomst willen garanderen moeten we zuinig ...

Filter your results

Data owner (62)