Application

123 applications

 • Application

  Nieuwbouwmonitor

  De Nieuwbouwmonitor is een online applicatie die op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. De monitor ontsluit basisinforma...

 • Application

  Nexus

  Nexus is een online platform waarmee overheden, NGO's, nutsbedrijven en adviseurs een digital twin van de fysieke leefomgeving kunnen genereren uit real-time datakoppelingen met publieke en private da...

 • In Waterinfo kunt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over Rijkswateren van Rijkswaterstaat opzoeken. Deze watergegevens kunt u bekijken op een kaart en vervolgens weergeven in een tabel ...

 • Application

  Check-the-Facts

  Check-the-Facts: Higher Education is a project by a collaboration between Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek or CBS) and KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Over...

 • Binnen het project Data voor Logistiek werken we aan het centraal beschikbaar stellen van logistieke data, zoals venstertijden en milieuzones. De data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de sector, z...

 • De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte. Uiteraard sluit DEGO waar mogel...

 • De Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Kadaster en VNG. Het Kadaster en VNG zetten zich beide in om gemeenten te ondersteunen bij het dat...

 • Application

  Energie in Nederland

  Energie in Nederland geeft een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht van het energiesysteem in Nederland. Ontdek de feiten en cijfers in onze infographic, het programma voor professionals of h...

 • Application

  Atlas van de Regio

  De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken on...

 • De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte. Uiteraard sluit DEGO waar mogel...

Filter your results

Data owner (76)