Contact met data.overheid.nl

Contact, overleggen, bijeenkomsten en netwerken

Wilt u een vraag of verzoek doen? Gebruik het contactformulier.

Op deze pagina vindt u mogelijkheden om contact te leggen met mensen van binnen en buiten de overheid die met open data werken. Om ervaring met het openenen van data op te doen, succesverhalen uit te wisselen of om bijvoorbeeld goede voorbeelden van hergebruik te vinden. 

U vindt op deze pagina:

  • events rond open data,
  • links naar actieve overheidsorganisaties en communities,
  • overleggen rond data.overheid.nl
  • ons bekende initatieven en projecten die op dit moment lopen.

Onder "events"  vindt u alle evenementen die de komende maanden plaats zullen vinden rond open data