Nieuws internationaal

Nieuwsbericht Europees Dataportaal

Het Europees Dataportaal heeft een nieuwsbericht geplaatst over de gebruikersbijeenkomst van 23 november 2018.

Het bericht is hier te vinden.

Nederland op derde plaats in Open Data Maturity Report 2017

Nederland scoort aanzienlijk hoger dan het Europees gemiddelde op de kwaliteit van het Open Data beleid. Dit komt mede doordat Nederland dagelijks metadata ophaalt bij andere overheidsorganisaties, doordat er een beleid is op hoe ervoor te zorgen dat metadata altijd zo up-to-date mogelijk wat belangrijk is om hergebruik van data te stimuleren, doordat er prioriteit wordt gegeven aan de publicatie van data in de voor Nederland meest populaire domeinen en doordat er veel Open Data evenementen worden georganiseerd. Ten opzichte van 2016 is Nederland vooruit gegaan op de indicator ‘gebruik van data’.

Nederland scoort daarnaast voornamelijk een stuk hoger op de impact van Open Data. De impact is gemeten op drie manieren:

  • Economische impact: alhoewel het EU gemiddelde marginaal omhoog is gegaan van 61% in 2016 naar 65% in 2017, is Nederland van 75% naar 100% gegaan doordat verschillende studies zijn gepubliceerd in de afgelopen 2 jaar die de economische impact van Open Data op de maatschappij hebben onderzocht. 
  • Sociale impact: in 2016 werd deze impact nog niet gemeten in Nederland. In 2017 schat het portaal de impact op zowel het milieu als het beter betrekken van de zwakkeren in de samenleving op medium. 
  • Politieke impact: in 2016 scoorde Nederland maar 33,3% en in 2017 100%. Dit komt voornamelijk omdat er in 2017 wel activiteiten hebben plaatsgevonden die deze impact meten en omdat zowel de impact op de efficientie als ook de transparantie van de overheid omhoog is gegaan van medium naar hoog. 

In termen van portal maturity is Nederland marginaal omhoog gegaan maar wel nog altijd ruim boven het EU gemiddelde. Dit komt omdat het nationale portaal veel features heeft die de gebruiksvriendelijkheid van het portaal en het hergebruik van de data stimuleren, zoals de mogelijkheid om feedback te geven, ruim 90% van de data is machine leesbaar, API toegang, nieuwssectie, gebruikersbijeenkomsten en het portaal heeft een speciale sectie met voorbeelden van hoe Open Data kan worden hergebruikt.

Het volledige rapport is hier te downloaden: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n3_2017.pdf

Internationale vergelijking Governance i-Beleid

01-03-2017 - Dit rapport is het resultaat van een vergelijking van hoe de governance ten aanzien van het i-Beleid in verschillende landen is ingericht en vormgegeven. Aanleiding was de start die binnen het ministerie van BZK heeft plaatsgevonden van een studiegroep Informatiesamenleving. Deze studiegroep heeft een advies uitgebracht over het functioneren van de digitale overheid.

Open Knowledge Foundation Benchmark

09-05-2017 - Jaarlijks publiceert de Open Knowledge Foundation een benchmark van internationaal Open Data Beleid. Nederland scoort in deze benchmark lager dan in eerdere jaren, en lager dan in andere studies (eerder dit jaar rapporteerden wij nog een vierde plaats in de Europese Open Data benchmark van het European Dataportal). Op dit moment loopt er een actie om de uitkomsten van het onderzoek te verifiëren. 

Vierde plaats voor Nederland in EU Open Data Maturity Assessment 2016

12-10-2016 - In de meest recente Europese Open Data Benchmark is Nederland vierde binnen de Europese Unie geworden in de uitvoer van open databeleid. Met bijzonder hoge scores op het geformuleerde beleid, de implementatie hiervan en het gebruik en hergebruik van open data, zijn we verzekerd van een plek in de Top5. Deze open data benchmark is uitgevoerd door het European Dataportal en geeft een overzicht van de score van landen op diverse punten in de uitvoer van het open databeleid. Lees meer en bekijk het volledige rapport.