DCAT

Om datasets overzichtelijk te kunnen presenteren en om gericht naar datasets te kunnen zoeken, worden datasets in data.overheid.nl beschreven met metadata. Het W3C heeft hiervoor DCAT ontwikkeld, een metadatastandaard voor de beschrijving van datasets. Lees meer over DCAT van W3C.

DCAT-standaard Europese Unie

Vanuit de Europese Unie is er een toepassingprofiel van DCAT opgesteld. Het Nederlandse toepassingsprofiel van DCAT is gebaseerd op versie 1.1 van het EU-profiel (meer over DCAT-AP-EU 1.1 van de EU). Er wordt continu gewerkt aan een update van het DCAT-AP-EU. Daarin wordt onder andere ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets, meegenomen. Volg de ontwikkelingen van DCAT-AP-EU.

DCAT-standaard Nederland

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands profiel. Dit wordt ook wel het IPM voor datasets genoemd. Het IPM voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi. Lees meer over de vormen die bestaan rondom DCAT, het IPM voor Datasets is hier te vinden.