Bestandsformaten open data

Dataset aanmelden: keuze uit bestandsformaten

Bij het aanmelden van een dataset op www.data.overheid.nl kunt u kiezen uit diverse bestandsformaten. Deze bestandsformaten zijn geselecteerd aan de hand van het DCAT-NL model. In de tabel hieronder zijn alle 13 formaten uitgelegd.

FORMAAT Uitleg
Atom  XML-gebaseerde formaat datvergelijkbaar is met .rss. Het is ontworpen om een universele standaard te zijn voor persoonlijke content en weblogs.
JSON Dit standaard formaat wordt gebruikt voor het opslaan van eenvoudige data en objecten. De tekst is te lezen voor mensen en is gebaseerd op de javascript.; 
MS Word  
PDF PDF-bestanden kunnen tekst, afbeeldingen, vormen, annotaties, contouren, en andere gegevens bevatten. 
RDF RDF formaat wordt veelal gebruik voor visualisatie en ruimtelijke analyse.
SOAP  
Excel  
zip Een zip is een map met daarin meerdere documenten.
CSV Bestand met data dat gescheiden wordt door komma's. CSVwordt vaak gebruikt om gegevens te wisselen.
HTML HTML is een Webpagina die weergeeft wordt in een webbrowser. De HTML-broncode wordt ontleed door de webbrowser en wordt meestal niet gezien door de gebruiker.
N3  
Turtle  
XML  XMLgegevensbestand dat labels gebruikt om objecten en objectkenmerken te definiëren; geformatteerd net als een HTML. XMLbestanden standaard manier van opslag en overdracht van gegevens tussen programma en via het internet. Omdat ze zijn opgemaakt als tekst documenten, kunnen ze worden bewerkt door een eenvoudige tekstverwerker.

Daarnaast gebruikt data.overheid.nl nog een ander formaat, de shapefile. De shapefile is formeel geen open data formaat. Maar er is voor gekozen om dit formaat als open data te zien, omdat het formaat veel wordt gebruikt door overheidsorganisaties. 

FORMAAT Link
Shapefile  Link