Licenties voor hergebruik

Wanneer u een dataset registreert op data.overheid.nl bent u verplicht om een licentie te koppelen aan een dataset. Een licentie bepaalt de mate van hergebruik van een dataset. In de tabel hieronder staan de licenties die gebruikt worden op data.overheid.nl. Bij elke licentie is aangegeven of er sprake is van "open data". Enkele licenties leggen beperkingen op aan de hergebruiker waardoor er geen sprake is van open data die zonder beperking kan worden hergebruikt. 

Naam licentie Inhoud

Soort

Open Data?
Publiek Domein Met deze licentie wordt vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. Open licentie Ja
CC-0 De persoon (hergebruiker) die deze licentie heeft gekoppeld aan de dataset, heeft de dataset toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan. Open licentie Ja
Geo Gedeeld licentie In sommige gevallen is het toch noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te handhaven, bijvoorbeeld door wetgeving. In die gevallen biedt de licentie Geo Gedeeld uitkomst.
Geo Gedeeld bestaat uit een aantal standaard gebruiksvoorwaarden, elke voorzien van een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een standaardlicentie. Er kan sprake zijn van beperkingen in hergebruik mogelijkheden. 
Beperkte licentie Nee
CC-BY

Met deze licentie is een hergebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De dataset mag bewerkt worden en mag voor commerciele doeleinde gebruikt worden. Een verwijzing naar de maker van de data is vereist. 

Open licentie Ja
CC-BY-SA Met deze licentie is een hergebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De data mag bewerkt worden. Een verwijzing naar de maker van de data is vereist. Daarnaast is vereist dat afgeleide producten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar worden gesteld.    Licentie met beperking Ja

Licenties voor hergebruik

Bij twijfel adviseren we altijd de CC0 licentie te kiezen. CC0 geeft voor hergebruiker duidelijk aan dat de data kan worden hergebruikt zonder beperking. Meer informatie over licenties is te vinden op de Creative Commons website, over licenties.

Indien onduidelijk is wat de licentie is van data die beschikbaar wordt gesteld kan tijdelijk voor een "onbekend" of "niet open" licentie aanduiding worden gekozen. De datasets worden dan niet aangemerkt als open data omdat onduidelijk is of er beperkingen zijn in hergebruik. 

NAAM INHOUD

Soort

Open Data?
Licentie onbekend Als een beheerder licentie onbekend gebruikt, dan geeft de leverancier hierbij aan dat hij/zij niet weet welke licentie van toepassing is op de dataset.  Geen hergebruik licentie Nee
Geen open licentie Als een leverancier 'geen open licentie' gebruikt, dan betekent dat de datasat niet openbaar is en opgevraagd dient te worden bij de desbetreffende overheidsorganisatie  Gesloten
 
Nee