IPM-Datamodel

Data.overheid.nl is opgezet op basis van een "IPM voor datasets". IPM staat voor "Informatie Publicatie model" en bestaat uit een beschrijving van het datamodel en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets. De Nederlandse overheid kent meer IPM's voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens het IPM. Hierbij is het Europees toepassingsprofiel van DCAT aangepast voor gebruik op Nederlandse datasets. (Zie het overzicht DCAT). Ook hebben we een "mapping" gemaakt naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de metadata-uitwisseling met andere datacatalogi in Nederland en in Europa op een hoger plan brengen.

IPM voor Datasets

Waarom een Nederlands toepassingsprofiel van DCAT? Het IPM voor Datasets beschrijft welke informatie we tussen Nederlandse datacatalogi uitwisselen en welke referentie-gegevens we daarbij gebruiken. Omdat we ons beperken tot Nederlandse datacatalogi kunnen we afspraken maken over de te gebruiken referentiegegevens, zoals identificatie van organisaties, onderwerp- en themaindeling en dergelijke. Een aantal van deze referentiegegevens zijn beschikbaar als OWMS waardelijsten. Een lijst met datacatalogi en een lijst met dataset-uitgevers zijn beschikbaar op data.overheid.nl

DCAT-AP-NL en DCAT-AP-DONL

Het IPM is bedoeld om de uitwisseling van metadata binnen Nederland eenvoudig te houden. Als Nederlandse Datacatalogi hun metadata volgens het IPM aanleveren aan data.overheid.nl kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal. In 2017 is begonnen met het documenteren van een nieuwe versie van DCAT, gebaseerd op de nieuwe versie DCAT-AP-EU 1.1. Dit heeft geresulteerd in twee DCAT versies binnen Nederland, namelijk DCAT-AP-NL 1.1 en DCAT-AP-DONL 1.1. 

DCAT-AP-NL 1.1

In deze versie wordt gewerkt aan een DCAT-AP-NL 1.1 voor Nederland. Via deze wijze kunnen zowel private als publieke organisaties metadata met elkaar gestandaardiseerd uitwisselen. Deze versie is nog in afrondin en work in progress. Diverse partijen werken samen om deze standaard gepubliceerd te krijgen. Zie hieronder de consultatieversie van februari 2018 voor DCAT-AP-NL 1.1.

Consultatieversie van DCAT-AP-NL 1.1 van 21-02-2018:

2018-02-21 DCAT-AP-NL IPM Datasets 1.1 concept.docx (.docx 591 KB)

Mapping DCAT-AP-EU 1.1 naar DCAT-AP-NL 1.1

2018-02-21 DCAT-EU-NL model.xlsx (xlsx 98KB)

DCAT-AP-DONL 1.1 

Tevens is data.overheid.nl in samenwerking met diverse partijen bezig geweest met het opstellen van een speciaal overheidsprofiel van DCAT 1.1, genaamd DCAT-AP-DONL 1.1. De documentatie hiervan is inmiddels gereed en dit zal binnen afzienbare tijd in gebruik worden genomen op data.overheid.nl. 

Voor alle documentatie en informatie over het speciale overheidsprofiel voor het uitwisselen van metadata verwijzen wij u graag naar de volgende pagina:

DCAT-AP-DONL 1.1

Meer informatie