Wat is Open Data?

Een uitleg over wat Open Data is en hoe het toegepast wordt in Nederland.

Leidraad & uitgangspunten open data

Wat is open data precies? Deze acht uitgangspunten definiëren het kader voor het proactief beschikbaar stellen van open data van de overheid.

1. Afwegingskader voor openbaarheid

Data van een overheidsorganisatie wordt proactief beschikbaar gesteld als open data indien geen uitzonderings- of beperkingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur of bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing zijn. Bij het beschikbaar stellen van open data dient een afweging gemaakt te worden of hergebruik risico’s oplevert voor fundamentele waarden en privacy.

2. Open data is gratis

Overheidsorganisaties brengen geen kosten in rekening voor het beschikbaar stellen van open data.

3. Open data is vrij van rechten van derden

Open data wordt gevrijwaard van rechten van derden door vrijgave met een CC-0 verklaring. Indien de vermelding van de bron van de data van belang is voor een overheidsorganisatie, kan open data worden vrijgegeven met een CC-BY verklaring.

4. Open data is zonder registratie toegankelijk

Open data is toegankelijk zonder dat er enige vorm van registratie van gegevens van de potentiële gebruiker plaatsvindt.

5. Open data is computer verwerkbaar

Open data wordt aangeboden op een manier die verdere verwerking met een computer mogelijk maakt. Bij voorkeur wordt open data beschikbaar gesteld in een open standaard formaat.

6. Open data is voorzien van metadata

Open data is voorzien van metadata conform de DCAT-AP standaard.

7. Open data is zo volledig en onbewerkt mogelijk

Data wordt in een voor hergebruik geschikte vorm door een overheidsorganisatie beschikbaar gesteld. Open data is qua kwaliteit en actualiteit zo gelijk mogelijk aan de binnen de publieke organisatie gebruikte data en wordt zoveel mogelijk ‘as-is’ beschikbaar gesteld. Data kan bewerkt worden om te voldoen aan het afwegingskader voor openbaarheid zolang deze bewerking niet in strijd is met de mededingingswet.

8. Open data is vindbaar

Overheidsorganisaties maken hun open data vindbaar door op data.overheid.nl een verwijzing naar de door hen beschikbaar gestelde open data te geven.

Meer lezen over open data

Meer lezen over open data? Bekijk deze artikelen, rapporten en websites, of lees onze nieuwspagina.

2019

2018

2017

2016

2015

< 2014

 

U kunt bovenstaande PDF documenten openen met bijvoorbeeld LibreOffice. Heeft u relevante documenten die op deze pagina niet mogen ontbreken, neem dan contact op met data@koop.overheid.nl.