Dataset

Adopties naar lengte van de procedure

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken naar lengte van de procedure' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en stiefouderadopties. In de tabel is het tijdsverloop weergegeven tussen de start van de juridische procedure bij de rechtbank en de uitspraak van de rechter. Voor buitenlandse kinderen die via de rechtbank worden geadopteerd geldt dat deze procedure bij de rechtbank pas kan worden begonnen na een verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een jaar. Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen zijn niet opgenomen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37806

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37806

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37806

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.