Dataset

Adopties van 1957-2012; in Nederland en in het buitenland geboren kinderen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in deze tabel betreffen zogenaamde 'gewone adopties' van Nederlandse en buitenlandse kinderen. In de tabel zijn zowel adopties via de rechtbanken als adopties via het Haags Adoptieverdrag opgenomen. Als Nederlandse ouders een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. In alle andere gevallen loopt een adoptie via de Nederlandse rechtbank.

De aantallen adoptiekinderen in de tabel worden onderscheiden naar geslacht. Verder wordt onderscheid gemaakt naar in Nederland geboren kinderen en in het buitenland geboren kinderen.

Partneradopties (voorheen stiefouderadopties) zijn niet opgenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 1957 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2012: De cijfers over 2012 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80496ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80496ned

Gewone adopties naar geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80496ned

Gewone adopties naar geslacht