Dataset

Kenmerken van adoptiekinderen (01-01-1995 - 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Recht
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component bevat gegevens over adoptiekinderen verkregen via bestanden die zijn opgebouwd met behulp van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND over migratiemotieven en gegevens uit de gemeentelijke Basisadministratie GBA (afgeleide gegevens).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component bevat gegevens over adoptiekinderen verkregen via bestanden die zijn opgebouwd met behulp van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND over migratiemotieven en gegevens uit de gemeentelijke Basisadministratie GBA (afgeleide gegevens). Het bestand met gegevens over adoptiekinderen is met ingang van het verslagjaar 1995 in enkele stappen opgebouwd met behulp van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND over migratiemotieven en gegevens uit de gemeentelijke Basisadministratie GBA. Voor het bouwen van een bestand met gegevens over adoptiekinderen (gewone adopties) is in eerste instantie – per jaar van vestiging - uitgegaan van de niet-Nederlandse kinderen die in het desbetreffende jaar naar Nederland zijn gemigreerd en van wie bekend is dat adoptie het doel is geweest van de immigratie. Aangezien een deel van de kinderen bij binnenkomst al de Nederlandse nationaliteit hebben (conform het Haags Adoptieverdrag) en dus niet bekend zijn bij de IND is in de tweede stap - per jaar van vestiging - uitgegaan van kinderen jonger dan 12 jaar voor wie geldt dat de datum van ingang van de familierechtelijke betrekking voor beide ouders later is dan de geboortedatum. Een kenmerk van een adoptie is immers dat de juridische band tussen ouders en kind pas na de geboorte is ontstaan. Daarnaast selecteren we in deze stap de kinderen voor wie geldt dat de datum ingang familierechtelijke betrekking van de ene ouder later is dan de geboortedatum, terwijl van een eventuele tweede ouder deze datum niet bekend is. Bij de laatste stap wordt het resulterende bestand met informatie over adoptiekinderen vergeleken met het bestand met migratiemotieven van de IND. In deze fase wordt een correctie uitgevoerd als blijkt dat kinderen die in eerste instantie als adoptiekind waren bestempeld in feite met een ander formeel motief (bijvoorbeeld asiel of gezinshereniging) zijn binnengekomen.

Populatie

In deze component bevinden zich alle binnen- en buitenlandse adoptiekinderen vanaf 1995.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802168e1

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset