Dataset

Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken en de gegevens over adopties via het Haags Adoptieverdrag. In de tabel staan de aantallen geadopteerde kinderen naar hun land van herkomst, geslacht, soort adoptie en gevolgde procedure. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en stiefouderadopties. De gewone adopties zijn weer onderscheiden naar adopties via de Nederlandse rechtbanken en adopties die via het Haags Adoptieverdrag zijn verlopen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37722

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37722

Adoptie naar land van herkomst, soort adoptie (gewone - en stiefouderadoptie) en naar geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37722

Adoptie naar land van herkomst, soort adoptie (gewone - en stiefouderadoptie) en naar geslacht.