Dataset

Partneradopties; leeftijd van het kind op het moment van adoptie 2000-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Partneradopties (voorheen stiefouderadopties) naar leeftijd kind' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende partneradoptieverzoeken. In de tabel staan de partneradopties, uitgesplitst in partneradopties bij duomoeders en overige partneradopties, naar leeftijd van het kind.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Wijzigingen per 23 oktober 2014. Geen wijzingingen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek stop te zetten.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81550NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81550NED

Partneradopties; partneradopties bij duomoeders Partneradopties en partneradopties bij duomoeders naar leeftijd kind

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81550NED

Partneradopties; partneradopties bij duomoeders Partneradopties en partneradopties bij duomoeders naar leeftijd kind