Dataset

Adopties via de rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken. In de tabel staan de adoptiegezinnen betrokken bij de toegewezen verzoeken. Onderscheiden worden gezinnen die bij hun verzoek 1, 2 of meer kinderen tegelijk hebben geadopteerd.

De gegevens in deze tabel betreffen zowel gewone adopties als stiefouderadopties. Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen zijn niet opgenomen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70094ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70094ned

Adoptiefgezinnen naar aantal tegelijk geadopteerde kinderen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70094ned

Adoptiefgezinnen naar aantal tegelijk geadopteerde kinderen.