type-icon

Dataset

Adopties via de rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken; aantal
tegelijk geadopteerde kinderen' betreffen bij Nederlandse rechtbanken
ingediende adoptieverzoeken. In de tabel staan de adoptiegezinnen
betrokken bij de toegewezen verzoeken.
Onderscheiden worden gezinnen die bij hun verzoek 1, 2 of meer kinderen
tegelijk hebben geadopteerd.

De gegevens in deze tabel betreffen zowel gewone adopties als
stiefouderadopties. Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen
zijn niet opgenomen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is
aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig
erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70094ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70094ned

Adoptiefgezinnen naar aantal tegelijk geadopteerde kinderen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70094ned

Adoptiefgezinnen naar aantal tegelijk geadopteerde kinderen.