Dataset

Adopties (excl. stiefouderadopties) naar leeftijd kind bij opname in gezin

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in de tabel 'Adopties (excl. stiefouderadopties) naar leeftijd kind bij opname in het gezin' betreffen zowel bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken als adopties via het Haags Adoptieverdrag. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. De tabel bevat uitsluitend gegevens over gewone adopties en niet over stiefouderadopties. In de tabel staan de aantallen adoptiekinderen naar hun leeftijd op het moment van opname in het adoptiegezin. Onderscheiden worden kinderen uit Nederland en kinderen uit het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37455

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37455

Gewone adopties naar leeftijd kind op het moment van opname in het gezin.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37455

Gewone adopties naar leeftijd kind op het moment van opname in het gezin.