type-icon

Dataset

Bestemmingsplannen in procedure Arnhem

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Arnhem
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 18-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze dataset bevat de gegevens van bestemmingsplannen in procedure van de gemeente Arnhem. Samen met de dataset 'Bestemmingsplannen Arnhem vigerend' biedt deze dataset een zo volledig mogelijk overzicht van bestemmingsplannen in Arnhem. Een beperkt aantal bestemmingsplannen is nog niet digitaal beschikbaar.
De dataset bestaat uit 9 lagen volgens het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2008 of 2012. De opbouw hiervan is beschreven in figuur 2 op bladzijde 8 van de 'Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen'
(PRBP2012), verkrijgbaar via Geonovum: http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/praktijkrichtlijn-bestemmingsplannen-prbp2012. De attributen zijn grotendeels gelijk aan de objecten zoals beschreven in de praktijkrichtlijn.

Layers:
• Plangebied In Procedure
• Figuur In Procedure
• Maatvoering In Procedure
• Bouwaanduiding In Procedure
• Functieaanduiding In Procedure
• Bouwvlak In Procedure
• Gebiedsaanduiding In Procedure
• Dubbelbestemming In Procedure
• Enkelbestemming In Procedure

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
E-mail: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Telefoon: 0900-1809

Webservice

Bestemmingsplannen in procedure WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_inprocedure/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Bestemmingsplannen in procedure WFS

Bestemmingsplannen in procedure WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_inprocedure/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Bestemmingsplannen in procedure WMS

Bestemmingsplannen in procedure ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/rest/services/OpenData/BP_inprocedure/MapServer

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Downloadbare bestanden

Bestemmingsplannen in procedure CSV

Downloadbare bestanden CSV CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Preview

Bestemmingsplannen in procedure KML

Downloadbare bestanden KML CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Bestemmingsplannen in procedure Shapefile

Downloadbare bestanden SHAPE CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service