Dataset

Bestemmingsplannen in procedure Arnhem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Arnhem (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Deze dataset bevat de gegevens van bestemmingsplannen in procedure van de gemeente Arnhem. Samen met de dataset 'Bestemmingsplannen Arnhem vigerend' biedt deze dataset een zo volledig mogelijk overzicht van bestemmingsplannen in Arnhem. Een beperkt aantal bestemmingsplannen is nog niet digitaal beschikbaar. De dataset bestaat uit 9 lagen volgens het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2008 of 2012. De opbouw hiervan is beschreven in figuur 2 op bladzijde 8 van de 'Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen' (PRBP2012), verkrijgbaar via Geonovum: http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/praktijkrichtlijn-bestemmingsplannen-prbp2012. De attributen zijn grotendeels gelijk aan de objecten zoals beschreven in de praktijkrichtlijn.

Layers: • Plangebied In Procedure • Figuur In Procedure • Maatvoering In Procedure • Bouwaanduiding In Procedure • Functieaanduiding In Procedure • Bouwvlak In Procedure • Gebiedsaanduiding In Procedure • Dubbelbestemming In Procedure • Enkelbestemming In Procedure

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Bestemmingsplannen in procedure WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_inprocedure/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Bestemmingsplannen in procedure WFS

Bestemmingsplannen in procedure WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_inprocedure/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Bestemmingsplannen in procedure WMS

Downloads

Bestemmingsplannen in procedure ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Bestemmingsplannen in procedure CSV

CSV CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Preview

Bestemmingsplannen in procedure KML

KML CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Bestemmingsplannen in procedure Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen in procedure Map Service

Documentation