type-icon

Dataset

Bestemmingsplannen vigerend Arnhem

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Arnhem
Bijgewerkt 26/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (3)
  • Documentation (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Vanaf 2001 maakt de gemeente Arnhem (vrijwel) al haar ruimtelijke plannen digitaal bij de bron. Dat wil zeggen dat de papieren versie een afgeleide is van de digitale bron. Vanaf 1 januari 2010 is het digitaal publiceren van ruimtelijke plannen zelfs wettelijk verplicht. In de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl zijn vanaf die datum alle Arnhemse plannen te vinden. Daarnaast is altijd een totaal overzicht van alle digitale plannen voor iedereen beschikbaar geweest via systemen van de gemeente Arnhem zelf. Omdat in de loop der tijd landelijke standaarden zijn verschenen is een deel van de Arnhemse digitale plannen van voor de standaardisering, en een deel van de plannen erna. Daarom zijn de Arnhemse digitale bestemmingsplannen verdeeld over twee datasets. De laagnamen bevatten respectievelijk 00 (oud) en 08 (nieuw, vanaf medio 2008). De nieuwe set bestaat uit 9 lagen volgens het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2008 of 2012. De opbouw hiervan is beschreven in figuur 2 op bladzijde 8 van de 'Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen' (PRBP2012), verkrijgbaar via Geonovum De attributen zijn grotendeels gelijk aan de objecten zoals beschreven in de praktijkrichtlijn. De set van voor 2008 (laagnaam bevat 00) bestaat uit zeven lagen die deels vergelijkbaar zijn met de objecten zoals beschreven in de PRBP2012. De lagen bevatten bestemmingsplannen die handmatig zijn omgezet van een tekenpakket naar een Geografisch Informatie Systeem (GIS), en data volgens oudere standaarden (IMRO2003, IMRO2006). Aan de lagen Enkel- en Dubbelbestemming is wel het attribuut 'Bestemmingshoofdgroep' uit het IMRO2012 toegevoegd. Hierin zijn de oude analoge bestemmingen zo goed als mogelijk vertaald naar de huidige hoofdgroepen, om verbeelding van beide sets bestemmingsplannen gelijk te kunnen maken. Bijvoorbeeld door de kleuren uit de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) toe te passen.Layers 00 (oud): • Plangebied 00 vigerend (0) • Aanduiding 00 vigerend (1) • Annotatie 00 vigerend (2) • Grens 00 vigerend (3) • Functieaanduiding 00 vigerend (4) • Dubbelbestemming 00 vigerend (5) • Enkelbestemming 00 vigerend (6)Layers 08 (nieuw): • Plangebied 08 vigerend (7) • Figuur 08 vigerend (8) • Maatvoering 08 vigerend (9) • Bouwaanduiding 08 vigerend (10) • Functieaanduiding 08 vigerend (11) • Bouwvlak 08 vigerend (12) • Gebiedsaanduiding 08 vigerend (13) • Dubbelbestemming 08 vigerend (14) • Enkelbestemming 08 vigerend (15)Samen vormen de lagen met 00 en 08 een compleet overzicht van de plannen die digitaal bij de gemeente Arnhem beschikbaar zijn. Daarnaast is er nog een beperkt aantal plannen dat niet gedigitaliseerd is.

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Webservice

Bestemmingsplannen vigerend WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_geldend/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Bestemmingsplannen vigerend WFS

Bestemmingsplannen vigerend WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/BP_geldend/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Bestemmingsplannen vigerend WMS

Bestemmingsplannen vigerend ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/rest/services/OpenData/BP_geldend/MapServer

Bestemmingsplannen vigerend Map Service

Download

Bestemmingsplannen vigerend CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen vigerend Map Service

Preview

Bestemmingsplannen vigerend KML

Download KML CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen vigerend Map Service

Bestemmingsplannen vigerend Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Bestemmingsplannen vigerend Map Service