Dataset

Bergingsgebied, volgens bestemmingsplan

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlakte/waterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. Herkomst definitie: Aquo. De begrenzing van het bergingsgebied "feitelijk" wordt gevormd door de kering rond het gebied en komt vaak niet overeen met het bestemmingsgebied "volgens bestemmingsplan", in de meeste gevallen is de planologische, groter. Dit heeft als oorzaak dat aan de laatste de schaderegeling is gekoppeld. Percelen buiten het feitelijke gebied kunnen, door inzet van de polder, schade ondervinden en zijn daarom in het planologische gebied opgenomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Bergingsgebied_bestemmingsplan

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan

OpenData:Bergingsgebied_bestemmingsplan

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan

Documentation

bergingsgebied (Kennisbank waterschap Hunze en Aa's)

HTML Publiek domein
Download: https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-f6e6b4bc-cee5-4a2e-951a-ad6d1ea5bc9b

WWW:LINK-1.0-http--link