type-icon

Dataset

Bergingsgebied, volgens bestemmingsplan

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's
Bijgewerkt 20/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlakte/waterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. Herkomst definitie: Aquo. De begrenzing van het bergingsgebied "feitelijk" wordt gevormd door de kering rond het gebied en komt vaak niet overeen met het bestemmingsgebied "volgens bestemmingsplan", in de meeste gevallen is de planologische, groter. Dit heeft als oorzaak dat aan de laatste de schaderegeling is gekoppeld. Percelen buiten het feitelijke gebied kunnen, door inzet van de polder, schade ondervinden en zijn daarom in het planologische gebied opgenomen.

Contactinformatie
Naam: Waterschap Hunze en Aa's
Email: gis_info@hunzeenaas.nl
Website: http://www.hunzeenaas.nl

Webservice

Bergingsgebied_bestemmingsplan

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan

OpenData:Bergingsgebied_bestemmingsplan

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan